• SPOT INFO
  • KTEL
  • Meltemikerasias
  • Ouraniotokso
  • Bouzourassite
  • Floranew
  • Sofi65485
  • ONNOS FARM
  • ENNEA ODOI
  • 1800
  • Afroditi aromatopoleio

Ξεκινά την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3/12/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 5.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στο Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών (εφεξής ωφελούμενοι/ες), οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ωφελούμενοι πρέπει:
• να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018)
• να έχουν συμπληρώσει έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ επιλέγοντας το πεδίο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Οδηγίες Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ) μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι:
α) κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.
Οι τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών προσκομίζονται στο ΚΠΑ2 του εγγεγραμμένου ανέργου, έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.
β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω, έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση στην οποία αναφέρεται, ότι το άτομο με αναπηρία δεν είναι ικανό για κάθε βιοποριστική εργασία.
Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, οι ωφελούμενοι δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «Αναπηρία ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».

Οι ωφελούμενοι άνεργοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατάταξης:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
5. Εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
6. Ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ και οι πληροφορίες αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Στην καθιέρωση των ψηφιακών πτυχίων (Diploma Registry), με πιλοτική εφαρμογή σε 5 πανεπιστήμια εντός του 2019, αλλά και στο έργο που έχει συνολικά επιτελεστεί μέχρι σήμερα στο πεδίο των ηλεκτρονικών υποδομών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου κατά την ομιλία του στο Συμπόσιο Ψηφιακής Τεχνολογίας του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Το Συμπόσιο πραγματοποιείται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων προσφοράς του ΕΔΕΤ στην Έρευνα, την Εκπαίδευση και την Υγεία, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (5 - 6 Νοεμβρίου).

«Η καθιέρωση των ψηφιακών πτυχίων είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπως επίσης και η δικτύωση των Φοιτητικών Εστιών των Πανεπιστημίων» ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου.

Πρόκειται για μια σειρά αποφάσεων που ελήφθησαν με την συνδρομή του ΕΔΕΤ και της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας, οι οποίες διευρύνουν τις ψηφιακές υπηρεσίες στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και επηρεάζουν την αποδοτικότητα όλων των εμπλεκόμενων. Συγκεκριμένα:

* Καθιέρωση των ψηφιακών πτυχίων (Diploma Registry), για την ταχεία, οικονομική, και ασφαλή διαχείριση όλων των διαδικασιών διαχείρισης των τίτλων σπουδών που εκδίδονται από τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στις αρχές του 2019 θα γίνει η πειραματική λειτουργία του νέου μηχανισμού για 5 αντιπροσωπευτικά ΑΕΙ. Μέχρι την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2019-20 αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία για τον ΔΟΑΤΑΠ και για τα ΑΕΙ που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν.

* Δικτύωση των φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για την εξασφάλιση ταχείας και καθολικής πρόσβασης σε όλους τους οικότροφους φοιτητές. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα έχει ολοκληρωθεί το σχετικό έργο, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός είναι ήδη σε εξέλιξη.

* Παροχή κινήτρων για την απόκτηση από τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές, διαδικτυακής ευρυζωνικής σύνδεσης. Για την φετινή χρονιά, προβλέπεται η επιχορήγηση μέχρι 10 ευρώ μηνιαίως, για 12μηνη σταθερή ή κινητή (mobile), ευρυζωνική σύνδεση. Από σήμερα, 5 Νοεμβρίου, όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν τον προσωπικό τους κωδικό για να συμμετάσχουν σε αυτήν την δράση, που εκτελείται από κοινού με το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής και την ΕΕΤΤΤ.

* Αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών όλων των πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων, με την εξασφάλιση ταχείας και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με εγγύηση καθολικής ασύρματης κάλυψης, σε όλες τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, σε όλη τη χώρα.

* Αναβάθμιση του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» διανομής συγγραμμάτων των ΑΕΙ, με την ενσωμάτωση μηχανισμών για την ψηφιακή διάθεση των συγγραμμάτων.

* Εκσυγχρονισμός των νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών (cloud) που παρέχονται σε όλη την κοινότητα από το ΕΔΕΤ, με την αύξηση των διαθέσιμων υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων και με την απλοποίηση των μηχανισμών πρόσβασης προς αυτές από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

* Αναβάθμιση των υπερ-υπολογιστικών υποδομών, που διατίθενται στις ερευνητικές ομάδες των ΑΕΙ, τόσο μέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας EuroHPC όσο και μέσω των εθνικών υπερ-υπολογιστικών υποδομών του ΕΔΕΤ (ARIS).

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, προωθούνται στρατηγικά έργα όπως:

* Διασύνδεση όλων των δημόσιων νοσοκομείων με το ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας, και την δημιουργία εθνικών υποδομών ιατρικών δεδομένων, όπως το εθνικό αποθετήριο απεικονιστικών εξετάσεων (HARMONI),

* Αναβάθμιση και ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοσίας για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της αιμοδοσίας και των εθελοντών αιμοδοτών.

Ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές σηματοδοτούν το ενδιαφέρον της Πολιτείας για τη σπουδάζουσα γενιά σε συνάρτηση με τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρονται από τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

«Έχει αποδειχθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας ότι οι τεχνολογίες δεν είναι μόνο τα εργαλεία. Δεν είναι κάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για καλό και για κακό, ανάλογα με το ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Έχουν και εγγενείς αξίες. Κι αυτές οι εγγενείς αξίες δημιουργούν συνήθειες, δημιουργούν πρακτικές, μεταδίδονται ως αξίες. Και το λέω αυτό γιατί ένας οργανισμός που έχει τόσο στενή σχέση με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα είναι, νομίζω, υποχρεωμένος να θέσει κι αυτό το θέμα στο τραπέζι. Το λέω αυτό όχι για να μπούμε σε μία περίοδο τεχνοφοβίας -που προφανώς είναι ένα πράγμα απαράδεκτο- αλλά για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μία κριτική σκέψη για το τι σημαίνει η πρόοδος και η τεχνολογία έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχουν ζητήματα και πρακτικά και θεωρητικά για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες συζήτησης», ανέφερε ο Υπουργός συγχαίροντας τον ΕΔΕΤ για το έργο του και εκφράζοντας την ελπίδα η επόμενη εικοσαετία να είναι τόσο δημιουργική όπως ήταν και η προηγούμενη.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Στις 28 & 29 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα και στο ΕΚΠΑ, θεματικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. (ΠΟΣΔΕΠ) με τίτλο «Το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο σήμερα. Προκλήσεις και προοπτικές».

Ο Τομεάρχης Παιδείας της Ένωσης Κεντρώων, Βουλευτής Σερρών κ. Α. Μεγαλομύστακας παραβρέθηκε στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ και εκφώνησε ομιλία με θέμα «Προτάσεις της Ένωσης Κεντρώων για την ανώτατη εκπαίδευση», η οποία και παρατίθεται στη συνέχεια:

«Αγαπητά μέλη του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ
Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα να σας μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη για την πρόσκληση που μας απευθύνατε και για το φιλόξενο βήμα που μας προσφέρατε ώστε να εκθέσουμε τις απόψεις μας.
Η Ένωση Κεντρώων, το πολιτικό κόμμα που έχω την τιμή να αποτελώ Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και Τομεάρχη του Τομέα Παιδείας, είναι ένα νέο κοινοβουλευτικά κόμμα.
Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η Ένωση Κεντρώων μπορεί να καταγράφεται ως ένα νέο κοινοβουλευτικά κόμμα, όμως βρίσκεται ήδη στην τρίτη δεκαετία γόνιμης πολιτικής ύπαρξής της.
Κουβαλά στο DNA της τις παρακαταθήκες του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Νικόλαου Πλαστήρα, του «Γέρου της Δημοκρατίας» Γεωργίου Παπανδρέου.
Η μακροχρόνια μη συμμετοχή της Ένωσης Κεντρώων στα κοινοβουλευτικά πράγματα είναι πλέον καθαρό πως οφείλεται στο πρωτόγνωρο πολιτικό bullying που το κόμμα αυτό δέχθηκε επί πολλά έτη πολύπλευρα και συντεταγμένα.
Από την άλλη όμως πλευρά αυτό το γεγονός διαμόρφωσε στην Ένωση Κεντρώων μια αντιμετώπιση των πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων που στηρίζεται σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αμεροληψία, η ευσυνειδησία, η εργατικότητα, ο ανθρωπισμός.

Αυτές τις αξίες αναζητά απεγνωσμένα σήμερα από τους πολιτικούς ηγέτες του ο ελληνικός λαός, που βρίσκεται στο όγδοο έτος αιματηρών και ταυτόχρονα αναποτελεσματικών θυσιών με την εθνική ομοψυχία να αποτελεί απατηλό όνειρο.
Για την Ένωση Κεντρώων η παιδεία, η εργασία, η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η δικαιοσύνη αποτελούν καίριους πυλώνες της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της χώρας μας.
Ειδικότερα για την παιδεία, στην Ένωση Κεντρώων θεωρούμε πως η νέα γενιά είναι το μέλλον μας, αξίζει την προσοχή και τη φροντίδα μας και η εκπαίδευσή της με υψηλού επιπέδου ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελεί μια μοναδικής αξίας επένδυση στην οπτική της ανάπτυξης της πατρίδας μας. Η επένδυση στην παιδεία και στην επιστημονική έρευνα είναι αυτή με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον τόπο.
Θέλω να σας βεβαιώσω ότι η Ένωση Κεντρώων από της ιδρύσεώς της έως και σήμερα (όπου η ψήφος των συμπολιτών μας, τιμώντας δύσκολο και έντιμο αγώνα δεκαετιών, μας εμπιστεύθηκε την εκπροσώπησή τους στη Βουλή των Ελλήνων) έδωσε και δίνει μάχη για την παιδεία.

Άξονες της πολιτικής μας στάσης αποτελούν οι συναινετικές διαδικασίες, ο καλόπιστος και δημιουργικός διάλογος, οι υπερκομματικές συνθέσεις.
Από το πρώτο έτος της κοινοβουλευτικής της παρουσίας, το 2015, τόσο σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και σε επίπεδο νομοθετικών εργασιών η Ένωση Κεντρώων αγωνίστηκε να αναδείξει πλήθος ζητημάτων που αφορούν τον χώρο της παιδείας.

Ταυτόχρονα, το κόμμα μου πάντοτε μετείχε με υπευθυνότητα σε όποιες κοινοβουλευτικές διεργασίες διαλόγου διεξήχθησαν.
Αξίζει να γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου παρουσιάσαμε –σε 10σέλιδο κείμενο έκτασης 3.000 λέξεων– αναλυτικά τις θέσεις της Ένωσης Κεντρώων για την παιδεία, κείμενο που παραδόθηκε στις 24/5/2016 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Το κείμενο αυτό δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και περιείχε 45 στοχευμένες προτάσεις.

Ενδεικτικά, ως προτάσεις σ’ αυτό το ολοκληρωμένο κείμενο περιέχονταν, μεταξύ πολλών άλλων,
• η ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων όλων των τύπων λυκείων,
• η επέκταση του ολοήμερου σε όλα τα δημοτικά,
• η διετής υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση,
• η υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
• η κατάργηση των εξετάσεων του Ιουνίου στο γυμνάσιο με επέκταση του χρόνου διδασκαλίας,
• η κατάργηση της δικαιολόγησης των απουσιών σε συνδυασμό όμως με πρόγραμμα αναπλήρωσης μαθημάτων των παιδιών που έτυχε να απουσιάσουν,
• η «απολυκειοποίηση» του γυμνασίου κ.ά.

Γνωρίζουμε από την επαφή μας με τους πολίτες αλλά και τους επιστημονικούς συλλόγους ότι οι προτάσεις μας έχουν αξιολογηθεί με θετικό πρόσημο από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας ενώ αρκετές έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνηση.
Οι θέσεις μας δεν περιέχουν μόνο σημεία που σήμερα διαπιστώνουμε ότι υλοποιούνται.

Στο πλαίσιο αυτό,
• η επαναφορά με βελτιώσεις του θεσμού των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στο σύνολο των σχολείων που ήταν ενταγμένα έως τις αρχές του 2015,
• η απεμπλοκή των εκπαιδευτικών από το γραφειοκρατικό έργο και η επικέντρωσή τους αποκλειστικά στο διδακτικό και συμβουλευτικό τους έργο,
• η διαμόρφωση διοικητικής ομάδας ανά σχολείο,
• η υιοθέτηση των αποφάσεων του Συνηγόρου του Παιδιού που αφορούν ζητήματα σχολικής ζωής και η θεσμοθέτηση της άμεσης εφαρμογής τους στα σχολεία της χώρας μας,
• η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να βελτιωθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές και να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία,
• η χρησιμοποίηση φιλικότερου αλλά όμοια αξιόπιστου με σήμερα συστήματος επιλογής για την είσοδο στα Α.Ε.Ι.,
• η διαμόρφωση του «προσωπικού πτυχίου» για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια,
• η μη διαγραφή φοιτητών και φοιτητριών μέχρι την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια,
• η αποκομματικοποίηση της Παιδείας και ιδίως στα Α.Ε.Ι.,
• η σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα Α.Ε.Ι. μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας που θα λειτουργούν σ’ αυτά,
• η δημιουργία αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων,
• η δημιουργία κινήτρων για ανάσχεση του νέο-μεταναστευτικού ρεύματος εκατοντάδων χιλιάδων νέων, κυρίως πτυχιούχων, στο εξωτερικό και επιστροφής τους στη χώρα
είναι μερικά μόνο από τα σημεία που επίσης περιέχονται στις προτάσεις μας και που εκτιμούμε ότι πρέπει να υλοποιηθούν προς όφελος των παιδιών μας, του αύριο της πατρίδας μας.

Αναλυτικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, προτείνουμε:
• Το πρώτο και κύριο, αποκομματικοποίηση της παιδείας και ιδίως στα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.).
• Η Ένωση Κεντρώων υποστηρίζει την αύξηση των υποτροφιών και των ανταλλαγών φοιτητών και φοιτητριών μας με ιδρύματα του εξωτερικού, την αύξηση των θέσεων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.
• Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα Α.Ε.Ι. μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας που θα λειτουργούν στα πανεπιστήμια και στα οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις. Τα γραφεία ευρέσεως εργασίας στα Α.Ε.Ι. πρέπει παράλληλα να παρέχουν συμβουλές και τεχνογνωσία για το πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει δική του δουλειά αμέσως μετά τις σπουδές, όπως τα career offices των πανεπιστημίων εξωτερικού, μέσω της παροχής υποτροφιών από επιχειρήσεις και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών.
• Προτείνεται η προσφορά αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ειδικά σε τομείς όπου έχουμε στρατηγικά πλεονεκτήματα όπως σε σπουδές κλασσικής παιδείας, ιατρικής, οικολογίας και περιβάλλοντος, πολιτισμού, τουρισμού, ναυτιλίας, logistics.
• Είναι επιβεβλημένη η άμεση λήψη μέτρων ώστε να διακοπεί το νεομεταναστευτικό ρεύμα πτυχιούχων μας στο εξωτερικό και η θέσπιση κινήτρων για την επιστροφή και αξιοποίηση από τη χώρα μας όσων έφυγαν.

Για την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των σπουδών, προτείνουμε σειρά μέτρων φοιτητικής μέριμνας όπως:
• Ίδρυση και συντήρηση επαρκών φοιτητικών εστιών σε κάθε Α.Ε.Ι., σε συνδυασμό με τις συμπράξεις/συνενώσεις μεταξύ των ΑΕΙ που ήδη διαμορφώνονται.
• Διεύρυνση στη χορήγηση φοιτητικού επιδόματος ενοικίου.
• Καθιέρωση του «προσωπικού πτυχίου», του «προσωπικού Erasmus», όπου ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια να μπορεί, αν θέλει, να επιλέγει αριθμό μαθημάτων από Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως τμήματος ή σχολής (π.χ., το μέγιστο πέντε) και να διαμορφώνει το προσωπικό πρόγραμμα σπουδών του.
• Πλήρη υλοποίηση διαδικτυακών τάξεων (e-class) σε πραγματικό χρόνο και σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ, με ανάρτηση εντός δύο ημερών από το μάθημα των παραδόσεων, εργασιών κτλ. ώστε ακόμα και εξ αποστάσεως αν χρειαστεί ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια να μπορεί να διατηρεί ενεργό επαφή με το ΑΕΙ όπου φοιτά.
• Διαμόρφωση κατάλληλων βιβλιοθηκών, ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η φοιτητική προσπάθεια. Είναι εντυπωσιακό πόσο έχει άμεσα αξιοποιηθεί από τη νεολαία, μαθητική και φοιτητική, της Αθήνας για τη μελέτη τους η βιβλιοθήκη του «Σταύρος Νιάρχος» και είναι αυτό ένα γεγονός ελπιδοφόρο για τα νιάτα μας αλλά και καθοριστικό στο πως οι καλές υποδομές συμβάλλουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης.
• Καθιέρωση προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθήματα όπου υπάρχει αποτυχία φοιτητή ή φοιτήτριας σε δύο εξεταστικές περιόδους. Αυτή η δράση εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην έγκαιρη ολοκλήρωση σπουδών.
• Υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών φοίτησης και εξέτασης σε μέρος των προγραμμάτων σπουδών αξιοποιώντας τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
• Διαμόρφωση καθημερινού προγράμματος παραδόσεων το οποίο θα είναι συνεχές και σε αίθουσες χωροταξικά κοντινές ώστε να μην παρατείνεται άσκοπα επί πολλές ώρες η παρουσία ενός φοιτητή ή μιας φοιτήτριας στον χώρο του Α.Ε.Ι.

Για φοιτητές και φοιτήτριες που ενώ αιτήθηκαν δεν έλαβαν μετεγγραφή και μοριοδοτήθηκαν με δύο (2) μόρια και άνω προτείνουμε:
• Κατά προτεραιότητα τοποθέτηση στη φοιτητική εστία του Α.Ε.Ι. επιτυχίας τους.
• Ένταξη στους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.
• Παροχή φοιτητικής κάρτας δωρεάν σίτισης.
• Ένταξη στους δικαιούχους επιδότησης ενοικίου, αν ενοικιάσουν κατοικία στην πόλη του Α.Ε.Ι. επιτυχίας τους λόγω μη ύπαρξης εστίας.
• Ένταξη στους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος για την κατοικία που θα ενοικιάζουν.
• Δωρεάν μετακίνηση μεταξύ της πόλης κατοικίας και της πόλης σπουδών.
• Λήψη μέτρων εξασφάλισης μερικής απασχόλησης σε δομές του Α.Ε.Ι., στον δήμο της πόλης του Α.Ε.Ι., στη γραμματειακή υποστήριξη σχολικών μονάδων της πόλης του Α.Ε.Ι. ή σε επιχειρήσεις της πόλης του Α.Ε.Ι. με παροχή κινήτρων, αντίστοιχα αυτών των ανέργων.
• Χορήγηση άτοκων δανείων με εγγύηση του δημοσίου.

Το γεγονός ότι σήμερα στερούμαστε ή υπολειπόμαστε τέτοιων υποδομών θεωρούμε πως δεν είναι ασύνδετο με το φαινόμενο της φοιτητικής διαρροής και της μη ολοκλήρωσης σπουδών. Αξίζει προβληματισμού το αν ένας «αιώνιος φοιτητής» αποτελεί προσωπική του επιλογή ή απλά είναι το ορατό αποτέλεσμα ολιγωρίας της πολιτείας να του παράσχει επαρκείς προϋποθέσεις για την ευόδωση των σπουδών του.
Θεωρούμε τέλος απαράδεκτο το σημερινό επίπεδο αμοιβών των πανεπιστημιακών μας δασκάλων και έχουμε έμπρακτα ενδιαφερθεί με την κατάθεση συνεχών ερωτήσεων για το οξύτατο αυτό πρόβλημα.
Πρέπει συμπερασματικά να τονιστεί ότι οι θέσεις της Ένωσης Κεντρώων είναι επικεντρωμένες στην επιβράβευση της προσπάθειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ευαισθησία και την προσήλωση σε διαδικασίες ποιοτικής μάθησης.
Έχοντας διαμορφωμένο ένα τέτοιο αξιακό πλαίσιο, είναι φυσικό να υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα κάθε επιλογή που οδηγεί στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Ένωση Κεντρώων λειτουργεί με μάτια και αφτιά ανοικτά και ευαίσθητα στις αγωνίες και στις ελπίδες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και είμαστε πάντα θετικοί να ενημερωθούμε και να αναδείξουμε τα ζητήματα που την αφορούν. Η συναίνεση, ο μακρόπνοος σχεδιασμός, ο σεβασμός και η καλόπιστη αποδοχή των θετικών επισημάνσεων είναι απαιτούμενα ώστε το όφελος για την παιδεία να είναι το μέγιστο. Για μας επομένως είναι πολύ σημαντικό αυτό το Συνέδριο και όσα κατατεθούν στον διάλογο θα τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας».

Κατηγορία ΣΕΡΡΕΣ