• SPOT INFO
 • Metropolis
 • KTEL
 • Meltemikerasias
 • Ouraniotokso
 • Bouzourassite
 • Baliths
 • Floranew
 • Efes
 • Sofi65485
 • ONNOS FARM
 • ENNEA ODOI

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) καλεί τις μητέρες παιδιών και μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία, αλλά και άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών, καθώς και άτομα που βρίσκονται σε χηρεία που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές φροντίδας και φιλοξενίας ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να καταθέσουν έως τις 3/07/2018 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α (Τσιμισκή 7, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη), ή να προσέλθουν και να επικοινωνήσουν με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρησης άμεσα προκειμένου να ενταχθούν ως ωφελούμενες στις δομές «Κ.Δ.Α.Π.» και «Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ» της επιχείρησης και να απασχοληθούν δωρεάν τα τέκνα τους.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) αφορούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα ενώ,
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π - ΜΕΑ) αφορούν άτομα με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρία.

Οι μητέρες, που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α) να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα
Β) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα ή
Γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: Οι Τακτικοί και Αορίστου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου εξαμήνου.
Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017.
Επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε μητέρα:

Για άνεργες:
Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ ή την κατάσταση ανανεώσεων της Κάρτας Ανεργίας.
Βεβαίωση Ανεργίας συζύγου, εφόσον είναι άνεργος.

Για μισθωτές:
Βεβαίωση εργοδότη, με ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ.
Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο.
Σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών

Για αυτοαπασχολούμενες (ΟΓΑ):
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

Για Ελεύθερες Επαγγελματίες:
Αντίγραφο Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Ι.Κ.Ε ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ:
Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του
Πιστοποιητικό μη λύσης από το ΓΕΜΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Ι.Κ.Ε
Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.

Δικαιολογητικά Αναπηρίας:
Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι μητέρες θα πρέπει να έχουν μαζί ή να γνωρίζουν τους κωδικούς του taxisnet, το Α.Μ.Κ.Α τους και το Α.Φ.Μ. το δικό τους και του συζύγου (καθώς και το ΑΜΚΑ του/των τέκνου/ων τους), για να είναι δυνατή η εισαγωγή στο σύστημα υποβολής αιτήσεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις:
Κ.Ε.ΔΗ.Σ, Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ: 23210 68900, 23210 68910 και 23210 68917. (για όλα τα ΚΔΑΠ των Δημοτικών Σχολείων).
Κ.Δ.Α.Π Σφαγείων Σερρών: Απαμείας 1, Εργατικές Κατοικίες Σφαγείων, τηλ: 2321111354
Κ.Δ.Α.Π. Ομόνοιας Σερρών: Σαλαμίνος 19, Πλατεία Ομονοίας, τηλ: 2321111356
Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως Σερρών: Σκούταρι Σερρών, τηλ: 23210 99199
Κ.Δ.Α.Π - ΜΕΑ: Τέρμα Ομονοίας, Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, τηλ. 23210 50125
Κ.Δ.Α.Π Προβατά: Προβατάς Σερρών, τηλ: 23213 52813.
ΚΔΑΠ – 2ο Δ.Σ.: Νιγρίτης 128, τηλ: 6974262265.
ΚΔΑΠ – 5ο Δ.Σ.: Δ. Μαρούλη 43, τηλ: 6974262264.
ΚΔΑΠ – 8ο Δ.Σ.: Κερασούντος 2, τηλ: 6974262263
ΚΔΑΠ – 18ο Δ.Σ.: Χ. Τρικούπη 34, τηλ: 6974262262
ΚΔΑΠ – 19ο Δ.Σ.: Μ. Αλεξάνδρου 9, τηλ: 6974262261
ΚΔΑΠ – 20ο Δ.Σ.: Αν. Χρυσάφη 36, τηλ: 6974262260

Επίσης, πληροφορίες στο www.eetaa.gr  > Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για φορείς / δομές και ωφελούμενες μητέρες -> Ειδική εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων -> Ανακοίνωση για τις αιτούσες.

Κατηγορία ΣΕΡΡΕΣ

Ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο να συμβάλλει στη δημιουργική απασχόληση παιδιών/ατόμων με αναπηρία και στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, υλοποιείται από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΕΝ’ ΕΡΓΩ», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κ. Καραμανλή 75, στις Σέρρες. Τηλέφωνο: 2321059199.

Σκοπός

Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο να συμβάλλει στη δημιουργική απασχόληση παιδιών/ατόμων με αναπηρία και στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Τα παιδιά/άτομα μέσα από το παιχνίδι, τις ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την κοινωνικότητα τους, να ψυχαγωγηθούν, να καλλιεργήσουν τις αισθητικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες, να εκφράσουν την φαντασία τους, να εξερευνήσουν τα ταλέντα τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και την έκφραση των συναισθημάτων τους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, είναι εντελώς δωρεάν όλες οι υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και της μεταφοράς.

Υπηρεσίες-δραστηριότητες
• Εργαστήριο Εικαστικών
• Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με πιστοποίηση
• Εργαστήριο Μικροκατασκευών
• Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Κουζίνας
• Ειδική Αγωγή
• Ειδική Φυσική Αγωγή
• Κυκλοφοριακή αγωγή
• Κηπουρική
• Αυτοεξυπηρέτηση
• Θεραπευτική ιππασία
• Θεραπευτική κολύμβηση
• Μουσικοκινητική
• Κινησιολογία
• Συμβουλευτική Γονέων
• Ψυχολογική Στήριξη των Οικογενειών
• Κοινωνική Ένταξη και Πολιτιστικές Έξοδοι
• Πρόγραμμα λογοθεραπείας
• Πρόγραμμα εργοθεραπείας
• Εκδρομές, Εκθέσεις και Παζάρια
Παροχές υπηρεσιών:
• Μεταφορά των ατόμων προς και από το κέντρο.
• Εξειδικευμένη παρέμβαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί/άτομο.
• Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ένταξη στην τοπική κοινωνία (ψώνια στην τοπική αγορά, supermarket, έξοδος σε καφετέριες).
• Υποστήριξη οικογένειας (πραγματοποιούνται συναντήσεις, ομάδες στήριξης, για τους γονείς των παιδιών/ατόμων.

Προσωπικό
Το κέντρο στελεχώνεται με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία:
Ειδικός παιδαγωγός
Ειδικός Φυσικής αγωγής
Κοινωνιολόγος
Κοινωνικός λειτουργός
Κοινωνικός φροντιστής
Λογοθεραπευτής
Εργοθεραπευτής
Φυσιοθεραπευτής
ψυχολόγος
Μουσικός
Θεατρολόγος
Εικαστικός

Κατηγορία ΣΕΡΡΕΣ

Ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο να συμβάλλει στη δημιουργική απασχόληση παιδιών/ατόμων με αναπηρία και στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, υλοποιείται από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΕΝ’ ΕΡΓΩ».
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, είναι εντελώς δωρεάν όλες οι υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και της μεταφοράς.
Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΕΝ’ ΕΡΓΩ» βρίσκεται επί της οδού Κ. Καραμανλή 75, στις Σέρρες. Τηλέφωνο: 2321059199.

Κατηγορία ΣΕΡΡΕΣ