Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δ.Σ. του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Σας προσκαλούμε σε 3 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση του Πρ/σμού- δημιουργία και ενίσχυση πιστώσεων. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).

2. Αναμόρφωση του Πρ/σμού και τροποποίηση του Τεχν. Προγράμματος για την εκτέλεση του έργου «Υδραυλικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα του Δήμου Εμμ. Παππά». (Εισηγητής κ. Στόικος).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων- δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις. (Εισηγητής Δήμαρχος).

4. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο «Συντήρηση επισκευή παλαιού Δημ. Σχολείου Τ.Κ Αγ. Πνεύματος». (Εισηγητής κ. Στόικος).

5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβασης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).

6. Έγκριση αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ Τούμπας. (Εισηγητής κ. Λύκος).

7. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2018. (Εισηγητής κ. Χριστοδούλου).

8. Καθορισμός χρήσης του αριθ. 1948στ/1 τεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ Μεσοκώμης. (Εισηγητής κ. Σερμπέζης).

9. Έγκριση εκμίσθωσης του κληροδοτήματος Ταλιαδούρη. (Εισηγητής κ. Χαμάλης).

10. Έγκριση Απολογισμού 2017 του Κληροδοτήματος Ταλιαδούρη. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).

11. Έγκριση Ισολογισμού 2017 του Κληροδοτήματος Ταλιαδούρη. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).

12. Επιστροφή τέλους εγγύησης. (Εισηγητής κ. Κετζετζής).

13. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορη οικογένεια του Δήμου. (Εισηγητής κ. Κετσετζής)

14. Συμμετοχή του Δημάρχου στο ταξίδι της ΦΟΔΣΑ στο Παρίσι. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).

15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •