Δήμος Σερρών – Κάλεσμα για καλλιέργεια του Δημοτικού Λαχανόκηπου

Ο Δήμος Σερρών  συνεχίζει  για τρίτη συνεχή χρονιά την λειτουργία του Δημοτικού λαχανόκηπου  με ίδια έσοδα για την νέα καλλιεργητική περίοδο 2018, μετά την ολοκλήρωση και των εργασιών συντήρησης, την κοπή και απομάκρυνση της ετησίας και πολυετούς βλάστησης, τις εργασίες φρέζας και άρωσης καθώς και την εγκατάσταση υπόγειου αρδευτικού δικτύου.

Προτεραιότητα έχουν οι  άποροι, άνεργοι και με χαμηλά εισοδήματα δημότες – δικαιούχοι του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

 Συμπληρωματικά  και προκειμένου να αξιοποιηθεί όλη η έκταση, μπορούν να  καλλιεργούν  στο λαχανόκηπο και δημότες  του Δήμου Σερρών, οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα, αλλά επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη φύση και τη γη για καθαρά προσωπικούς – περιβαλλοντικούς λόγους  με την υποχρέωση  να αποδίδουν το 10% της παραγωγής λαχανικών στην Κοινωνική Κουζίνα.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία 120 και 121 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας τηλ 2321350563.

Δικαιολογητικά

  1. 1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. 3. Λογαριασμό κοινής ωφέλειας
  4. 4. Εκκαθαριστικό εισοδήματος τελευταίου έτους
  5. 5. Κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει.
Κοινοποίηση