Επιστολή προς τα μέλη του Π.Σ.Φ και τους φοιτητές φυσικοθεραπείας για εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα

Λαμβάνω την πρωτοβουλία να σας ενημερώσω για ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και αφορά την μεθοδευμένη πρόθεση του Υπουργείο Παιδείας να αλλοιώσει την Ακαδημαϊκή ταυτότητα των τμημάτων φυσικοθεραπείας της χώρας.

Συγκεκριμένα η διαφαινόμενη πρόθεση της Μονοτμηματικής Σχολής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών ,που έχει την έγκριση της Συγκλήτου, για την δημιουργία τμήματος φυσικοθεραπείας, φαίνεται ότι εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλάνο που έχει σχεδιαστεί, καθώς οι πιέσεις του Υπουργείου Παιδείας προς το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, να ενταχθεί στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας είναι έντονες .
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ εξέτασε με μεγάλη σοβαρότητα το διαφαινόμενο ΜΕΙΖΟΝ ζήτημα και τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στην Ακαδημαϊκή ταυτότητα των τμημάτων φυσικοθεραπείας, αλλά κυρίως στο επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή.

Το Κ.Δ.Σ ξεκίνησε μια σειρά συναντήσεων ενημέρωσης για τις θέσεις του Π.Σ.Φ. τόσο με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών και με τα κόμματα, επιζητά και τις αντίστοιχες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Επειδή είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε την αγωνία της μονοτμηματικής Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του Νόμου 4485/2017 προκειμένου να διατηρηθεί σαν σχολή, καθώς σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 9 παρ. 2 ): Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη Σχολής με λιγότερα από δύο (2) Τμήματα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα σύστασης Σχολής με ένα (1) Τμήμα αιτιολογείται ειδικά από τη Σύγκλητο.

Δεν είμαστε όμως στην θέση να αντιληφθούμε την εμμονή του Υπουργείου Παιδείας για την ένταξη του τμήματος φυσικοθεραπείας της Στερεάς Ελλάδας στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας.

Η Φυσικοθεραπεία είναι εφαρμοσμένη Επιστήμη Υγείας.

Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο Επάγγελμα Υγείας όπως οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές.

Στην Ελλάδα είναι νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα υγείας.
Το Υπουργείο παιδείας θεωρεί ότι το τμήμα φυσικοθεραπείας πρέπει να ΄΄συστεγάζεται΄΄ με τμήματα προσφέρουν γνώσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα.

Γι αυτό καλούνται τα μέλη του Π.Σ.Φ και οι φοιτητές φυσικοθεραπείας των τεσσάρων τμημάτων τις χώρας να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και να παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Πολύ σύντομα εκτιμούμε ότι θα χρειαστούν ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Να βρίσκεστε σε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.Φ 
ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •