1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την Κρητική Αδελφότητα Ν. Σερρών «Το Αρκάδι»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 26 Απριλίου 2018 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί, την  Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 19:00 στα Γραφεία της Κρητικής Αδελφότητας Ν. Σερρών « Το Αρκάδι» που βρίσκονται στην πόλη των Σερρών στην οδό Εφόρων 3 και Νίκου Νικολάου Γωνία προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Απολογισμός πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα Μαΐου 2017- Απριλίου 2018

2) Προγραμματισμός δράσεων Μαΐου 2018 – Μαΐου 2019

3) Οικονομικός απολογισμός Μαΐου 2017 – Απριλίου 2018

Θα ακολουθήσει συνεστίαση με κρητικά εδέσματα προς τα μέλη της Αδελφότητας. 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Μαΐου  2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •