Απαντήσεις για το θέμα της συντήρησης του οδικού δικτύου Δήμου Σερρών (Δελτίο Τύπου)

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 παρουσία του Αντιδημάρχου Έργων και Πολεοδομίας Ηλία Γκότση, σχετικά με το θέμα της συντήρησης του οδικού δικτύου Δήμου Σερρών από το έτος 2011 έως το έτος 2018.

              Ο Δήμαρχος Σερρών για το παραπάνω θέμα είπε τα εξής:

“ H σημερινή συνέντευξη τύπου παραχωρείται προς ενημέρωση των Σερραίων δημοτών, σχετικά με το θέμα της συντήρησης του οδικού δικτύου Δήμου Σερρών (όπως ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, επούλωση φθορών οδοστρωμάτων, βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και δικτύου φωτεινής σηματοδότησης, αγροτικοί δρόμοι κλπ) από το έτος 2011 έως το έτος 2018.

              Για το θέμα αυτό έχουμε να παραθέσουμε τα εξής:

  1. 1. Η συντήρηση του οδικού δικτύου ενός Δήμου, χρηματοδοτείται μόνον από τα έσοδα του Δήμου, όπως: α) από τη ΣΑΤΑ ( είναι η κρατική ετήσια επιχορήγηση που δίνεται στους Δήμους ανάλογα με τον πληθυσμό τους) και β) με χρήματα από την εφαρμογή σχεδίου πόλεως (εισφορά σε χρήμα).

 H συντήρηση του οδικού δικτύου δεν χρηματοδοτείται από προγράμματα ευρωπαικά ή εθνικά.

  1. 2. Ο Δήμος Σερρών πριν από το 2011, δηλαδή πριν γίνει ο Καλλικράτης χρηματοδοτείτο από τη ΣΑΤΑ με το ποσό των 2.200.000 ευρώ.

Μετά το 2011 δηλαδή με τον Καλλικράτη, με την ενσωμάτωση στο Δήμο Σερρών ακόμη τριών Δήμων και δύο κοινοτήτων, ο Δήμος Σερρών περιλαμβάνει πλέον το μισό νομό Σερρών και η χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ μειώθηκε από 2.200.000 σε 1.000.000 ευρώ.

Με αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ ο Δήμος Σερρών καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες ανάγκες του όπως παιδικές χαρές, συντήρηση κτιρίων κλπ.

  1. 3. Παρά τη μειωμένη χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ κατά 60%, η δημοτική αρχή έδωσε και συνεχίζει να δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συντήρηση του οδικού δικτύου και από το 2011 έως και το 2018 υλοποίησε και υλοποιεί έργα συντήρησης του οδικού δικτύου Δήμου Σερρών, προυπολογισμού 5.749.000 ευρώ περίπου.

Το 34% των χρημάτων της  ΣΑΤΑ τα διαθέτουμε για την συντήρηση του οδικού δικτύου.

Συνημμένα υποβάλλουμε τον πίνακα έργων για συντηρήσεις του οδικού δικτύου Δήμου Σερρών από το 2011 έως το 2018 στον οποίο αναλυτικά φαίνονται όλα τα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου Δήμου Σερρών( ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, επούλωση φθορών οδοστρωμάτων, βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και δικτύου φωτεινής σηματοδότησης, αγροτικοί οδοί κλπ).

  1. 4. Είναι γνωστό σε όλους και αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το οδικό δίκτυο όλων σχεδόν των Δήμων της Ελλάδας και ασφαλώς όλων των Δήμων του Νομού Σερρών είναι κατεστραμμένο και δεν υπάρχει δυνατότητα με τα χρήματα της ΣΑΤΑ και με τα χρήματα από την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως να αποκατασταθεί συνολικά το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •