Σέρρες: Έως τις 5/6 οι αιτήσεις των φαρμακοποιών για το διευρυμένο ωράριο

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Γιάννη Μωυσιάδη, σχετικά με το ωράριο λειτουργίας φαρμακείων, ανακοινώνεται ότι ως πρώτο δίμηνο ισχύος του διευρυμένου ωραρίου των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ορίζεται το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 31ή Αυγούστου του 2018. Συνεπώς οι ημερομηνίες (για την πρώτη εφαρμογή) κατά τις οποίες θα γίνονται αποδεκτές δηλώσεις φαρμακοποιών για συμμετοχή σε διευρυμένο ωράριο θα είναι από 25 Μαΐου έως και την 5η Ιουνίου 2018.

Ομοίως για τη συνέχεια η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων για το επόμενο δίμηνο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) θα είναι η 31η Ιουλίου 2018 και αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε δίμηνο, ώστε να τηρείται η προθεσμία που εκ του νόμου ορίζεται για την υποβολή των δηλώσεων έως τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου.

Η διαδικασία αυτή θα αφορά πάντοτε αποκλειστικά ένα δίμηνο και συνεπώς μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για το επόμενο δίμηνο.
Οι δηλώσεις αποστέλλονται όπως ορίζει ο νόμος με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ήτοι ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πάντοτε εγγράφως στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Σερρών και στην Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φαρμακοποιών, δημιουργήθηκε το παρακάτω mail για την αποστολή των δηλώσεων: [email protected]. , και ο αριθμός της τηλεομοτυπίας (ΦΑΧ ) της υπηρεσίας είναι 23213 50453.

Κοινοποίηση