Ο Όμιλος Σερρών της UNESCO γιορτάζει την ημέρα των ωκεανών

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου για πάνω από 25 χρόνια, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για αυτά τα θέματα. Σε συνδυασμό με την ανθρώπινη ευημερία και την επιβίωσή μας στη γη, η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση του ωκεανού μας είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη.

Πέρα από την ευαισθητοποίηση, αυτή η Ημέρα είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε το λίκνο της ανθρωπότητας: ας ενεργήσουμε για να διατηρήσουμε τον ωκεανό έτσι ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον Αειφόρο Ανάπτυξη Στόχο 14, με στόχο την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή (ΔΟΕ) της UNESCO συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση αυτού του SDG. Η ΔΟΕ έχει καθολική εντολή και παγκόσμια εξουσία σύγκλησης για την επιστήμη των ωκεανών και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την υποστήριξη της Ατζέντας του 2030 και των στόχων της.

Ο Όμιλος Σερρών της UNESCO θα γιορτάσει την ημέρα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ημέρας ως τις 30 Ιουνίου για τα σχολεία που θα ήθελαν να το επισκεφθούν και ομάδες ως 10 παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος *Καλοκαίρι στο …Μουσείο*
τηλ 2321099395 με ραντεβού είσοδος δωρεάν.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •