Διμηνίτες για την καθαριότητα προσλαμβάνει ο δήμος Νέας Ζίχνης

Ο δήμος Νέας Ζίχνης προκηρύσσει την πρόσληψη ενός υπαλλήλου της κατηγορίας ΔΕ 29- Οδηγών Απορριμματοφόρου και δύο υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ 16- Εργατών Γενικά, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων εποχικών αναγκών, στην υπηρεσία καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης και ειδικότερα στη Διοικητική Υπηρεσία.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •