Γεωργικές προειδοποιήσεις για την αντιμετώπιση ασθενειών των πυρηνοκάρπων

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει προς τους καλλιεργητές πυρηνοκάρπων της ΠΕ Σερρών τα παρακάτω:

Καρπόκαψα ροδακινιάς. Από τη μελέτη των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες διαπιστώνουμε ότι η πτήση του εντόμου συνεχίζεται με μικρό αριθμό συλλήψεων. Ωστόσο επειδή οι καρποί είναι ευαίσθητοι κατά την περίοδο αλλαγής του χρώματος θα πρέπει οι καλλιεργητές να είναι σε επιφυλακή και να παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους για τυχόν προσβολές. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να επέμβουν με τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο συγκομιδής από την τελευταία επέμβαση ιδιαίτερα στις όψιμες ποικιλίες.

Ανάρσια ροδακινιάς. Από τη μελέτη των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες διαπιστώνουμε ότι η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, οπότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Ο Φυλλοδέτης της ροδακινιάς δεν έχει εντοπιστεί στην ΠΕ Σερρών.

Η Δροσόφιλα (Drosophila suzukii) εμφανίζεται σε αυξημένους πληθυσμούς στο δίκτυο των παγίδων του ν. Δράμας. Οι καλλιεργητές θα πρέπει να παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους για τυχόν παρουσία ύποπτων προσβολών και να επέμβουν ανάλογα, καθώς η συγκεκριμένη δροσόφιλα αναπτύσσεται και σε υγιούς καρπούς.

Μονίλια. Μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και συγκεκριμένα της μονίλιας. Οι καλλιέργειες θα πρέπει να προστατευτούν με την εφαρμογή των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δίνοντας προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια, ιδιαίτερα στις όψιμες καλλιέργειες.

Τέλος, οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •