Λαμπρός Εσπερινός για τους Πο­λι­ού­χους των Σερ­ρών

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορ­τάσθηκε στις Σέρ­ρες, την Τετάρτη 7 Νοεμ­βρίου 2018, η πανευφρόσυνη Ιερά μνήμη της συ­νά­ξε­ως των εφόρων και αγρύπνων φρουρών της ιστο­ρικής πόλεως και πρωτεύουσας του Νομού Σερρών και του ευλαβούς λαού της, των αγίων ενδόξων Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πα­σών των επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων.

Στα πλαίσια των λατρευτικών α­κο­λου­θι­ών, που τελούνται με αφορμή τον πανηγυρικό εορτασμό της ιεράς μνήμης της συνάξεως των Παμμ. Ταξιαρχών, η Ιε­ρὰ Μη­τρό­πο­λή Σερρών και Νιγρίτης φι­λο­ξε­νεί α­πὸ την Δευ­τέ­ρα 5 Νοεμβρίου 2018, το α­γι­ώ­τα­το α­πότμη­μα εκ του αυ­θεν­τι­κού Τι­μί­ου και Ζω­ο­ποι­ού Σταυ­ρού του Κυ­ρί­ου μας και την σε­βα­σμί­α και θαυ­μα­τουρ­γὸ Ει­κό­να της Πα­να­γί­ας του Όρους των Ε­λαι­ών, προ­ερ­χό­με­να εξ Ι­ε­ρο­σο­λύ­μων, κα­τό­πιν της πρόφρονος ευλο­γί­ας του Μακ. Πατριάρχου κ. Θεοφίλου.

Την τοπική θρησκευτική πα­νήγυρη των Αγίων Αρχαγγέλων ελάμπρυναν με την παρουσία τους, προσκεκλημένοι του Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Θεολόγου, οι Σεβ. Μητροπολίτες Να­ζα­ρὲτ κ. Κυ­ρι­α­κός (Πα­τρ. Ι­ε­ρο­σο­λύ­μων), Κασ­σαν­δρεί­ας κ. Νι­κό­δη­μος, Σι­δη­ρο­κά­στρου κ. Μα­κά­ρι­ος, Μα­ρω­νεί­ας και Κο­μο­τη­νής κ. Παν­τε­λε­ή­μων και ο Θε­οφ. Ε­πί­σκο­πος Βε­λί­κης κ. Σι­ώ­νι­ος (Πατρ. Βουλγαρίας).

Συγκεκριμένως, σήμερα Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, στον εορτάζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Σερρών, στις 6:30 το απόγευμα, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, χοροστάτησε στον πανηγυρικό πολυαρχι­ερατικό Εσπερινό και εκήρυξε τον θείο λόγο, αναφερόμενος με γλα­φυ­ρό­τη­τα και θε­ο­λο­γι­κή σα­φή­νει­α στο φιλάνθρωπο έργο των θεοειδών Αρχαγγέλων ως δι­α­κό­νων του μυ­στη­ρί­ου της σω­τη­ρί­ας των αν­θρώ­πων.

Τέλος, ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Θεολόγος ευχαρίστησε θερ­μώς τους Σεβ. Αρχιε­ρείς, τους Βουλευτές, τις αρχές της πόλεως και της περιοχής και τον φιλάγγελο λαό για την πάνδημη συμμετοχή τους στις εορταστικές ακολουθί­ες για τους πο­λι­ού­χους των Σερ­ρών.

Αξίζει να αναφερθεί πως, το α­γι­ώ­τα­το α­πότμη­μα εκ του αυ­θεν­τι­κού Τι­μί­ου και Ζω­ο­ποι­ού Σταυ­ρού του Κυ­ρί­ου μας και η σε­βα­σμί­α και θαυ­μα­τουρ­γὸς Ει­κό­να της Πα­να­γί­ας του Όρους των Ελαιών, θα ευ­ρί­σκον­ται προς προ­σκύ­νη­ση στον Ιερό Μητροπολιτι­κό Ναό Παμ­μ. Ταξιαρχών Σερρών, έ­ως της 14ης Νο­εμβρίου 2018, όπου κα­θημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, προς αγιασμό και πνευ­μα­τι­κὴ ε­νί­σχυ­ση των πιστών.

romfea.gr

Κοινοποίηση