Τι συστήνει η ΑΝΕΣΕΡ σε όσους υπέβαλλαν προτάσεις στο πρόγραμμα LEADER

Ολοκληρώθηκε τη Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, με μεγάλη επιτυχία, η υποβολή προτάσεων για τα έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, του Προγράμματος LEADER/CLLD. Υποβλήθηκαν 46 προτάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.800.007, 40 € υπερκαλύπτοντας κατά 504%,τη δημόσια δαπάνη της προκήρυξης. 

Να υπενθυμίσουμε, ότι οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο, εντός 10 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εντός Νοεμβρίου ,θα δημοσιευθεί η προκήρυξη των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ενημέρωση ενδιαφερομένων πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση στα γραφεία της Αναπτυξιακής, Μεραρχίας 67, τηλ 23210 64402,3.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •