Ποιες είναι οι κενές θέσεις φαρμακείων στο νομό Σερρών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων) ανακοινώνει ότι οι 46 κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών που προέκυψαν μέχρι τις 31-12-2018, είναι οι εξής :

Δήμος Αμφίπολης (6 θέσεις): Αμφίπολη, Ηλιοκώμη, Συμβολή, Αγγίστα, Δόμιρος, Μικρό Σούλι.

Δήμος Βισαλτίας (8 θέσεις): Ζερβοχώρι, Λευκότοπος, Πατρίκι, Χουμνικό, Λυγαριά, Άγιος Δημήτριος, Αηδονοχώρι, Καστανοχώρι.

Δήμος Εμμανουήλ Παππά (2 θέσεις): Μεσοκώμη, Μέταλλα.

Δήμος Ηράκλειας (2 θέσεις): Καλόκαστρο, Τριάδα.

Δήμος Νέας Ζίχνης (13 θέσεις): Αγιοχώρι, Μανδήλι, Σκοπιά, Σταθμός Αγγίστας, Άγιος Χριστόφορος, Αγριανή, Αναστασιά, Δήμητρα, Μεσορράχη, Μύρκινος, Μυρρίνη, Νέα Πέτρα, Σφελινός.

Δήμος Σερρών (8 θέσεις): Ελαιώνας, Μονοκκλησιά, Χριστός, Αδελφικό, Βαμβακούσσα, Κουβούκλιο, Κωνσταντινάτο, Άνω Βροντού.

Δήμος Σιντικής (7 θέσεις): Ανατολή, Μακρινίτσα, Πλατανάκια, Γόνιμο, Μανδράκι, Καπνόφυτο, Άγκιστρο.

– Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας [email protected] το διάστημα 1η έως 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

– Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

– Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις διαδικασίες για την χορήγηση άδειών ίδρυσης φαρμακείων, καθώς και για τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για συγκεκριμένη θέση, ισχύουν διατάξεις του ν.1963/1991, οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4509/2017(ΦΕΚ201/Τ..Α/22-12-2017)΄΄, του ΠΔ 64/2018 (ΦΕΚ 124 /Τ.Α/11-7-2018) και ο ν.4558/2018(ΦΕΚ 140/ΤΑ/1-8-2018).

– Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά τις 15:00μ.μ., θα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας κ. Ιωάννη Θεοδωρίδη (τηλ: 23213 50329 ) ή στην προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Ευαγγελία Τανταλάκη (τηλ.23213 50475).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •