Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ε.Ε. που διαμένουν στην Ελλάδα

Στις εκλογές του Μαϊου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πδ 133/1997 (Α΄121), όπως τροποποιήθηκε με το πδ 320/1999 (Α΄305) και στο ν. 2196/1994 (Α΄ 41), με τα οποία ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι Οδηγίες 94/80/ΕΚ ξαθ 93/109/ΕΚ.

Οι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου κατοικίας τους.

Οι πολίτες της Ένωσης εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου και του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου, με την προϋπόθεση της εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 48 του ν. 4555/2018.

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο της κατοικίας τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – δήλωση εγγραφής.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 2019, ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.
1. ΑΥΣΤΡΙΑ
2. ΒΕΛΓΙΟ
3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
4. ΓΑΛΛΙΑ
5.ΓΕΡΜΑΝΙΑ
6. ΔΑΝΙΑ
7.ΕΛΛΑΔΑ
8. ΕΣΘΟΝΙΑ
9.ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ¨ΒΡΕΧΙΤ¨)
10. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
11. ΙΣΠΑΝΙΑ
12.ΙΤΑΛΙΑ
13. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
14. ΚΥΠΡΟΣ
15. ΛΕΤΟΝΙΑ
16.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
17. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
18. ΜΑΛΤΑ
19. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
20. ΠΟΛΩΝΙΑ
21. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
22. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
23. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
24. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
25. ΣΟΥΗΔΙΑ
26. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
27.ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
28.ΚΡΟΑΤΙΑ

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •