Συλλόγος Εκπαιδ. Ά Βάθμιας: Καθυστέρηση χρηματοδότησης σχολικών μονάδων λόγω S–management

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών «Ο Εμμανουήλ Παπάς» σε συνεδρίαση του στις 5-2-2019 ασχολήθηκε με το παραπάνω θέμα και αποφάσισε τα παρακάτω: Το πληροφοριακό σύστημα S – management δεν είναι πλήρως λειτουργικό. Δεν αξιοποιείται πλήρως, ως συνέπεια , να μην υπάρχει ολοκληρωμένη και γρήγορη ενημέρωση των διευθυντών. Λειτουργεί μόνο για παραγγελία πετρελαίου, ενώ, όταν οι συνάδελφοι Δ/ντες καταθέτουν αίτημα για να γίνουν τεχνικές εργασίες στα σχολεία τους , δεν λειτουργεί (μόνο με τηλεφωνική επικοινωνία ή εγγράφως προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες ). Αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν τι περιθώρια δαπανών έχουν τα σχολεία τους σε ένα περιβάλλον οικονομικής στενότητας.

Οι επιχορηγήσεις από την πολιτεία καταχωρούνται με μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα η εικόνα των οικονομικών το κάθε σχολείου να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά , δεν έχουν ακόμη αποδοθεί οι δύο τελευταίες δόσεις του 2018, ενώ το οικονομικό έτος οδεύει προς το τέλος του (Φεβρουάριο).

Απαιτείται επανακατανομή της οικονομικής ενίσχυσης των Σχολικών Μονάδων , γιατί μέχρι τώρα γινόταν με όρους πετρελαίου, ενώ πλέον κάποια σχολεία διαθέτουν τηλεθέρμανση που μεταφράζεται σε μικρότερη δαπάνη όσον αφορά τη θέρμανση, από αυτά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •