“Ο Δήμος Σιντικής χρειάζεται σχέδιο για τον τουρισμό”

Άρθρο του Μάριου Μπακάλη-ΜSc Tourism Management & Marketing

Bournemouth University – United Kingdom

O τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς τομείς και γνωρίζει μεγάλη άνθηση τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, στην κατάρτιση και την ετοιμότητα των ανθρωπίνων πόρων και ενδυναμώνει τη διαχείριση της διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από την οποία εξαρτάται και αναπτύσσεται.

Το 2018 ήταν για την Ελλάδα μια χρονιά επιτυχίας με ένα νέο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων ξένων τουριστών που έφτασε περίπου τα 33 εκ. ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που πραγματοποίησε το ΙΝΣΕΤΕ, την περίοδο 2010-2016 ο Τουρισμός στην περίοδο της κρίσης συνεισέφερε στα έσοδα του κράτους το ποσό των 52,3 δισ. Ευρώ.

Παρόλο που, μέσα από αυτά τα νούμερα είναι αντιληπτό πως ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της Ελληνικής οικονομίας, ο ακριτικός μας δήμος καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις στο τρένο του πιο σημαντικού μοχλού ανάπτυξης της χώρας.

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της χώρας. Σύμφωνα με μελέτη της ΓΣΕΕ το 2017 δέχθηκε 7.2 εκ επισκέψεις ενώ το στατιστικό δελτίο του ΣΕΤΕ (Αύγουστος 2018) αναφέρει πως το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ήταν 1.2 εκ. ενώ οι αφίξεις εσωτερικού ήταν 633 χιλ. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, αξιοσημείωτο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον Δήμο Σιντικής είναι το γεγονός πως οι οδικές αφίξεις μέσω του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν σχεδόν 1.9 εκ.

Το φυσικό κάλλος και η ιστορία του τόπου σε συνδυασμό με τους αριθμούς που περιτριγυρίζουν την περιοχή μας κάνουν φανερό πως το μέγεθος του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Σινικής είναι δραματικά δυσανάλογο των δυνατοτήτων του. Κρίνεται επιτακτική η δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων και διαρκής επιχειρησιακή συνεργασία του δήμου με όλους τους φορείς του κλάδου. Ο δήμος Σιντικής χρειάζεται σχέδιο.

Αυτό που έλειπε και λείπει από τον τόπο είναι αφενός η ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού με ορίζοντα δεκαετίας και αφετέρου ο διαρκής συντονισμός και εφαρμογή των πολιτικών του τουρισμού που θα απορρέουν τόσο από το στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο όσο και από την συνεργασία της δημοτικής αρχής με τους φορείς του τουρισμού και τους παραγωγικούς φορείς.

Ένας στρατηγικός σχεδιασμός που θα έχει ως στόχους:

1. Να αυξήσει την ευημερία των κατοίκων του προορισμού.

2. Να ευχαριστήσει τους επισκέπτες του προορισμού μεγιστοποιώντας την ικανοποίησή τους προσφέροντας ευχάριστες εμπειρίες.

3. Να μεγιστοποιήσει το κέρδος για τις τοπικές επιχειρήσεις με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις.

4. Να βελτιστοποιήσει τις τουριστικές επιδράσεις εξασφαλίζοντας ισορροπία μεταξύ του οικονομικού οφέλους και του κοινωνικοπολιτιστικού και περιβαλλοντολογικού κόστους.

Η διαδικασία δημιουργίας ενός στρατηγικού σχεδίου κινείται σε πέντε επίπεδα και θα πρέπει να απαντά στα ακόλουθα:

* Ανάλυση του προορισμού: πώς είναι ο τουριστικός προορισμός του Δήμου Σιντικής σήμερα; Ποιες είναι οι κυριότερες δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές;

* Όραμα και στόχοι: τί θέλουν οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι να γίνει ο τουριστικός προορισμός;

* Δημιουργία στρατηγικής: ποιες στρατηγικές θα βοηθήσουν τον προορισμό να επιτύχει τους στόχους του;

* Σχέδιο δράσης: σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να προχωρήσει ο προορισμός για να εφαρμόσει τις στρατηγικές του;

* Υλοποίηση και έλεγχος: τί πρέπει να κάνει ο προορισμός για να εξασφαλίσει επιτυχημένη υλοποίηση.

Σπουδαίο ρόλο στην δημιουργία του στρατηγικού σχεδίου με ορίζοντα δεκαετίας μπορεί να διαδραματίσει μια συμβουλευτικού χαρακτήρα επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας με αρμοδιότητες:

* Τον προγραμματισμό και την χάραξη της τουριστικής πολιτικής.

* Την πρόταση αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα.

* Την ανάπτυξη μόνιμων συνεργασιών για την προώθηση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής.

* Τη συνεισφορά για την ένταξη του Δήμου σε ευρωπαϊκά τουριστικά δίκτυα, με προτάσεις για μαζική εκπροσώπηση σε διεθνείς εκθέσεις, και με στοχευμένες παρεμβάσεις στο εξωτερικό, για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας.

Η σημερινή Δημοτική αρχή καθώς και οι υπόλοιπες παρατάξεις που θα διεκδικήσουν την διοίκηση του Δήμου στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου πρέπει να κατανοήσουν πως ο τουρισμός αφορά ένα σύνθετο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό προϊόν το όποιο απαιτεί μακροπρόθεσμη πολιτική. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά με την χρήση των οποίων αύριο ο τόπος θα γεμίσει τουρίστες. Οι διάφορες πολιτικές που έχουν ασκηθεί έως τώρα ήταν είτε επικοινωνιακού χαρακτήρα, είτε ημιτελείς και σχεδιασμένες εκ προοιμίου πρόχειρα και ως εκ τούτου αναποτελεσματικές.

Εξετάζοντας και μελετώντας προορισμούς στην Ευρώπη αλλά και στην Ελληνική επικράτεια με παρόμοια φέρουσα ικανότητα και χαρακτηριστικά με αυτά του δικού μας προορισμού είμαι βέβαιος πως με σκληρή δουλειά, ομαδικότητα και συγκεκριμένο σχέδιο ο τόπος μας σε ορίζοντα δεκαετίας θα μπορούσε να έχει αξιόλογες επιδόσεις ώστε να διαχυθούν τα οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινωνία και να δημιουργηθούν περισσότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.

Είναι στο χέρι μας…

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •