Συμμετοχικός προϋπολογισμός και Αυτοδιοίκηση (ΑΡΘΡΟ)

Άρθρο της Βίκης Ελευθεριάδου*

Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός αποτελεί προγραμματική δέσμευση της Διάβασης Πεζών από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση στην οποία η δημοτική κίνηση έλαβε μέρος. Ο εμπλουτισμός της αυτοδιοίκησης με το άτυπο αυτό εργαλείο πολιτικής στηρίζεται στην γενική αρχή της Διάβασης Πεζών για την υιοθέτηση μιας δυναμικής σχέσης Διοίκησης – πολίτη. Μέσα από ανοικτές διαδικασίες διαβούλευσης ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία της Διοίκησης και κατ’ επέκταση μεγιστοποιείται η κοινωνική συναίνεση και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Πρόκειται για μια προοδευτική μεταρρύθμιση που υιοθετείται σταδιακά από ολοένα και περισσότερους Δήμους στη χώρα μας. Για παράδειγμα, το 2016 με αυτή τη διαδικασία ο Δήμος Κηφισιάς υλοποίησε 22 έργα. Ποια όμως είναι τα βασικά στοιχεία του συμμετοχικού προϋπολογισμού; Στο πλαίσιο της κατάρτησης του ετήσιου προϋπολογισμού η Δημοτική Αρχή δεσμεύει ένα ποσό (π.χ. 200.000 €) για την υλοποίηση προτάσεων που θα προέλθουν από δημόσια διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους (δημότες – φορείς).

Οι προτάσεις αυτές αφορούν έργα υποδομής (πχ όργανα παιδικών χαρών, παγκάκια, ασφαλτοστρώσεις) και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συγκαλούνται συνελεύσεις ανά περιοχή και καθορίζονται οι προτεραιότητες των νέων έργων. Εναλλακτικά, η διαβούλευση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης προτάσεων, όπως για παράδειγμα εφαρμόζεται στον Δήμο Ιωαννιτών. Η τεχνική υπηρεσία μεταφράζει τα αιτήματα σε υλοποιήσιμες προτάσεις, οι οποίες έρχονται προς αξιολόγηση και ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο. Η εφαρμογή, λοιπόν, εξαρτάται από την πολιτική βούληση. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδεικνύονται υπαρκτά προβλήματα του Δήμου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίλυσή τους.
Το εξωστρεφές αυτό μοντέλο Διοίκησης ενδυναμώνει τη διαβουλευτική κουλτούρα και την συμμετοχική δημοκρατία, δύο έννοιες που βρίσκονται στον πυρήνα της Διάβασης Πεζών.

*Η Βίκη Ελευθεριάδου είναι πολιτικός επιστήμονας και μέλος της δημοτικής κίνησης Διάβαση Πεζών

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •