Προσλήψεις στο σπήλαιο Αλιστράτης

Ο Πρόεδρος Σπηλαίου Αλιστράτης της ΑΕ-ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων:
-Τριών (3) ατόμων ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω και ελληνική ιθαγένεια.
Προθεσμία υποβολή αιτήσεων έως 28/2/2019, ημέρα Πέμπτη στις 13:00.
Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Σπηλαίου.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
2. Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ)
3. Βεβαίωση Εντοπιότητας Δήμου Ν. Ζίχνης

Επιπρόσθετα:
1.Πιστοποιητικό Γνώσης Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)
2.Βεβαίωση Ανεργίας
3.Εμπειρία ως Συνοδός Επισκεπτών (ΔΕ)

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •