14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων: «Αυτοτέλεια και ανεξαρτησία των Δικηγορικών Συλλόγων»

«ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ», ήταν το θέμαπου απασχόλησε το 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων, σήμερα Σάββατο20 Απριλίου 2019.Εισηγητής του θέματος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΣτάθηςΚουτσοχήνας αναφέρθηκε στα εξής:

 Μορφή και Οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων – Σχέσεις με τη ΓενικήΚυβέρνηση (θεσμικός ρόλος των δικηγορικών συλλόγων, σχέσεις με τις κρατικέςδομές, συγκριτική επισκόπηση με τα αντίστοιχα δεδομένα των κρατών – μελώντης Ε.Ε.)

 Οικονομική οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων (δημόσιο λογιστικό / εθνικάλογιστικά πρότυπα / κανονισμοί προμηθειών / φορολογία ΔΣ και θέματα «πόθενέσχες»)

 Σχέσεις Δικηγορικών Συλλόγων με τους υπαλλήλους τους και τους δικηγόρουςμέλη τους

«Η ανεξαρτησία των Δικηγορικών Συλλόγων και των μελών τους αποτελείαναμφισβήτητα ζήτημα ύψιστης σημασίας για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τηνορθή λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμετα τελευταία χρόνια, ιδίως λόγω της οικονομικής κρίσης και της τάσης απελευθέρωσηςτης αγοράς, είναι πολλές και σοβαρές», ανέφερε ο κ. Κουτσοχήνας, προσθέτονας: «Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας τωνΔικηγορικών Συλλόγων και την αυτοπροστασία μας είναι η σωστή και αποτελεσματικήλειτουργία των ίδιων των Συλλόγων, καθώς αν αποτύχουν και δεν ανταποκριθούν στορόλο τους θα διευκολύνουν όσους επιθυμούν την κατάργησή τους».

«Η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των Συλλόγων», σύμφωνα με τον Πρόεδροτου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, «προϋποθέτει:

α) τη δημιουργία δομών για κατάρτιση και επιμόρφωση των δικηγόρων και τωνασκουμένων δικηγόρων, καθώς και την παροχή των αναγκαίων μέσων στα μέλη για τηνάσκηση της δικηγορίας (π.χ. με δωρεάν πρόσβαση σε Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών) ώστε να προετοιμάσουν τα μέλη τους να αντιμετωπίσουν τις νέεςεργασιακές και οικονομικές καταστάσεις και εξελίξεις που εμφανίζονται στην ολοένατεχνολογικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη εποχή και να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδοδικηγορικών υπηρεσιών,

β) την έγκαιρη και αποτελεσματική λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων, ώστε νααπομονώνονται συμπεριφορές που πλήττουν το σύνολο του δικηγορικού σώματος,

γ) την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των Συλλόγων με κανόνες χρηστής διοίκησης και διαφάνειας και

δ) τον σχεδιασμό και εκτέλεση μίας εκστρατείας ενημέρωσης, που θα πρέπει νααναλάβουν οι Σύλλογοι ώστε να αναχαιτίσουν το κλίμα υποβάθμισης του θεμελιώδους ρόλου του Δικηγόρου και τη διάλυση των Συλλόγων, ενημερώνοντας τους πολίτες για ταδικαιώματά τους και την ανάγκη σωστής υπεράσπισής τους από ένα ανεξάρτητοδικηγορικό σώμα και παρεμβαίνοντας σε ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ώστε νααναστρέψουν την εσφαλμένη εικόνα του δικηγόρου, που συστηματικά έχει καλλιεργηθεί,και να αναδείξουν την πραγματική του θέση ως επιστήμονα, πρωτοπόρου τηςκοινωνίας, υπερασπιστή των δικαιωμάτων των συμπολιτών του και καθοριστικούπαράγοντα στον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των τριών εξουσιών».

Σε παρέμβασή της, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου Μαρία Μάρκου, ανάφερε πως «η ενδυνάμωση της αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας των Δικηγορικών Συλλόγων, θωρακίζει το χαρακτήρα και τη φύση των, ως θεσμικών φορέωνυπεράσπισης των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου και ως επαγγελματικώνφορέων διασφάλισης της προστασίας των δικαιωμάτων και των επαγγελματικώνσυμφερόντων των μελών τους». 

Σε δική του παρέμβαση, ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ΠαναγιώτηςΠετρόπουλος, επεσήμανε πως «με δεδομένη την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία τωνΔικηγορικών Συλλόγων, σκοπός μας δεν είναι η παρουσίαση ή ίσως η κριτικήδικαστικών αποφάσεων που αφορούν τους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά το νααποτελέσουν αυτές οι αποφάσεις ερέθισμα για πιο ορθολογική και αποτελεσματικήλήψη αποφάσεων από τους ίδιους τους Συλλόγους στο μέλλον». «Έτσι, επιχειρούμε να εντοπίσουμε τα όρια του ελέγχου της κρατικής διοίκησης στιςαποφάσεις των δικηγορικών συλλόγων, με σκοπό να προβούμε στη συνέχεια σεσκέψεις και προτάσεις αναφορικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων από τα ίδια τακαταστατικά τους όργανα», πρόσθεσε.

Το συνέδριο ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου του Δικηγορικού ΣυλλόγουΘεσσαλονίκης Στάθη Κουτσοχήνα, με την προσθήκη που προέκυψε από τηνπαρέμβαση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου Μαρίας Μάρκου.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •