14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων: «ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»

«ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» ήταν το θέμα συζήτησης, το απόγευμα του Σαββάτου 20 Απριλίου 2019, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων που διεξάγεται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ELPIDA RESORT, στις Σέρρες.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς Γεώργιος Σταματογιάννης ήταν ο πρώτος εισηγητής, αναπτύσσοντας αρχικά το θέμα: «Διαφήμιση δικηγόρων και δεοντολογία: προσέγγιση δεδομένων άλλων κρατών και προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της διαφήμισης στην βελτίωση της παροχής νομικών υπηρεσιών. Πολύ-επαγγελματικές ενώσεις και σύγχρονες μορφές αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος». «Μπορούμε πλέον να υποστηρίξουμε βάσιμα ότι η δημόσια προβολή του δικηγορικού επαγγέλματος και των βασικών στοιχείων που συγκροτούν την επαγγελματική ταυτότητα του δικηγόρου είναι καταρχήν επιτρεπτή εφόσον αυτή δεν οδηγεί σε δημόσια έκθεση του δικηγόρου, αθέμιτη εμπορική διαφημιστική πρακτική και εντέλει απαξίωση του δικηγορικού λειτουργήματος», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο κ. Σταμτογιάννης.

Εν συνεχεία, ολοκλήρωσε την εισήγησή του με το θέμα: «Δικηγορία και θεσμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Διαμεσολάβηση – Διαιτησία)». «Οι βασικές διαφορές που αφορούν τους δυο αυτούς θεσμούς συνίστανται στο ότι στη διαμεσολάβηση μπορεί να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού ενδοτικού δικαίου, ότι μετά το πέρας μιας επιτυχούς διαμεσολάβησης τα μέρη καταλήγουν σε συμφωνία και ότι ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να οδηγηθούν σε μια αποδεκτή και βιώσιμη λύση, χωρίς αυτός να αποφασίζει για λογαριασμό τους, ενώ στη διαιτησία μπορούν να υπαχθούν όλες οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα μέρη που τις συνομολογούν έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς, εξαιρουμένων των διαφορών για την παροχή εξαρτημένης εργασίας και ότι τελικά το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει διαιτητική απόφαση, υποχρεωτική για όλους», είπε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Διαρκής εκπαίδευση – Ζητήματα και όψεις πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα Παίρνοντας τον λόγο, ο Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Δημήτρης Βερβεσός, αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:

• Διαρκής εκπαίδευση δικηγόρων, Δημιουργία δομών δια βίου μάθησης – Εισαγωγή e-learning εκπαίδευσης, Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-justice)

• Ζητήματα και όψεις πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα (πληθωρισμός-ποιότητα σπουδών) και Αναμόρφωση νομικών σπουδών – Σύνδεση με τη δικηγορία Παρεμβάσεις – Συζήτηση Κωδικοποιώντας την εισήγησή του, ο κ. Βερβεσός πρότεινε:

1. Μείωση του χρόνου της άσκησης από 18 σε 15 μήνες.

2. Δύο στάδια άσκησης: α) άσκηση στα δικαστήρια, διάρκειας εννέα μηνών (ανά τρεις μήνες στα δικαστήρια εκάστης δικαιοδοσίας) και β) πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών, σε δικηγορικό γραφείο.

3. Επαγγελματικά σεμινάρια, με ελάχιστες ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια της άσκησης.

4. Εξετάσεις ασκουμένων με ουσιαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, που θα εξασφαλίζουν την διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της εξεταστικής διαδικασίας.

5. Νομοθετική κατοχύρωση της ελάχιστης αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων.

6. Πιστοποίηση των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους ανά τομέα εξειδίκευσης, κατόπιν εξετάσεων. Δυνατότητα πιστοποίησης σε πλείονες του ενός τομείς.

7. Αναβάθμιση του θεσμού της νομικής βοήθειας, με υποχρεωτική προηγούμενη πιστοποίηση του δικηγόρου στον αντίστοιχο κλάδο δικαίου.

8. Ίδρυση Κέντρων δια Βίου Μάθησης από τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης θα είναι επιφορτισμένα με την επαγγελματική εκπαίδευση των ασκουμένων, τα επαγγελματικά σεμινάρια ανά τομέα εξειδίκευσης για την πιστοποίηση των δικηγόρων, την διοργάνωση προαιρετικών σεμιναρίων, και την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

9. Προαγωγή δικηγόρων σε παρ’ Εφέταις και σε παρ’ Αρείω Πάγω με τη συγκέντρωση ορισμένου αριθμού πιστωτικών μονάδων δια βίου κατάρτισης.

10. Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης με την Ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα δίκης, στηριγμένη σε τεχνολογία υπολογιστικού νέφους (cloud).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •