14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων: «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ»

«ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ» ήταν η θεματική ενότητα που συζητήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 21 Απριλίου 2019, στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων που ολοκληρώθηκε στις Σέρρες.

Πρώτος εισηγητής ο Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, ανέπτυξε το θέμα «Σχέσεις Δικηγόρων – Δικαστών και προτάσεις βελτίωσής τους. Συμμετοχή ΔΣ στα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων».

«Θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες να οδηγηθούμε σε μία συναντίληψη του τρόπου λειτουργίας της δικαιοσύνης και σε έναν από κοινού καθορισμό του ρυθμιστικού πεδίου δράσης της κάθε πλευράς, ώστε να μειώσουμε και, ει δυνατόν, να εξαλείψουμε τις αιτίες των παρεξηγήσεων και των προστριβών, να περιορίσουμε τα λάθη και τις ολιγωρίες και εντέλει να συνδιαμορφώσουμε ένα πλαίσιο αρμονικής συνύπαρξης και ουσιαστικής συλλειτουργίας χωρίς αυτοαναφορικές ρητορικές και κενές περιεχομένου εκατέρωθεν δηλώσεις συμπαθείας. Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση δύνανται να αρθρωθούν σε δύο άξονες, ο ένας εκ των οποίων αφορά στο ρόλο των δικαστών και των δικηγόρων στο πλαίσιο μίας δίκης και ο άλλος αφορά στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των οργανωμένων φορέων εκπροσώπησης των δύο πλευρών στο πλαίσιο του συστήματος απονομής και ελέγχου της ορθής λειτουργίας της δικαιοσύνης», τόνισε ο κ. Δημητρουλόπουλος.

Ακολούθησε η εισήγηση του Παναγιώτη Καρίπογλου, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, με θέμα «Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων – Δικαστών. Προτάσεις για την είσοδο στο Δικαστικό Σώμα. Λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών».

Ο κ. Καρίπογλου πρότεινε για «ένα νέο τρόπο εισαγωγής στο δικαστικό σώμα, ο οποίος θα κρατά τα θετικά στοιχεία του υφισταμένου συστήματος, θα τον εμπλουτίζει όμως με διαδικασίες πιο σύγχρονες και ευέλικτες και με πρόσωπα που έχουν το κύρος και την επάρκεια να σηκώσουν το βάρος της ανόρθωσης της πολλές φορές πληγωμένης Ελληνικής Δικαιοσύνης:

1. Την υποχρεωτική άσκηση δεκαετούς δικηγορίας ή ενασχόλησης με συναφές νομικό αντικείμενο ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την εισαγωγή στη Σχολή Δικαστών.

2. Τον διορισμό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατόπιν σύμφωνης ομόφωνης γνώμης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων που θα λαμβάνεται ομόφωνα , ποσοστού 10% των νέων Πρωτοδικών και 5% των νέων Εφετών κατ έτος, δικηγόρων με τουλάχιστον 15ετή και 25ετή δικηγορία αντίστοιχα, οι οποίοι επέδειξαν κατά την άσκηση του λειτουργήματος υποδειγματική συμπεριφορά και είναι κατά γενική ομολογία άρτια καταρτισμένοι στη νομική επιστήμη.

3. Τον διορισμό του ημίσεος των νέων Ειρηνοδικών από δικηγόρους με 10ετή δοκιμασμένη θητεία, κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, μέλος του οποίου υπήρξε ο υποψήφιος Ειρηνοδίκης.

4. Τη δημιουργία ειδικού τμήματος στη Σχολή Δικαστών, όπου θα εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι Ειρηνοδίκες τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

5. Την υποχρεωτική εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων Δικαστών στα Δικαστήρια (ως βοηθοί Δικαστών), στα Καταστήματα Κράτησης και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6. Την ουσιαστική αναβάθμιση των επιτροπών ήθους σε κάθε Πρωτοδικείο με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των Δικηγορικών Συλλόγων».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •