Προτάσεις συνεργασίας Αστυνομίας- Δήμου Σερρών από τους συνδικαλιστές

Μέλη του ΔΣ της Ένωσης Σερρών και αντιπρόσωποι του Ενωτικού Κινήματος Αστυνομικών (ΕΚΑ) Σερρών συναντήθηκαν με τον υποψήφιο δήμαρχο Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρο και υποψηφίους του Συνδυασμού του κ. Ρίζο Γεώργιος, κ. Μισιρλή Σπυρίδων, κ. Δεσποτίδη Ιωάννη, κ. Τσιρίκα Κωνσταντίνο, κ. Παλάζη- Τσοχατζίδου Χρυσάνθη, κ. Εφραιμίδη Οδυσσέα, στα γραφεία της «Συμμαχίας Σερραίων», με θέμα συζήτησης τα πλαίσια βελτίωσης των σχέσεως της δημοτικής αρχής με την αστυνομία.

Στην ανακοίνωση των συνδικαλιστών τονίζονται τα εξής:

-Η σχέση αστυνομίας και δημοτικής αρχής θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της πλήρους συνεργασίας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής ζωής και την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες. Η ελλιπής αστυνόμευση και εφαρμογή του νόμου σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής και ιδιαίτερα όσον αφορά την ηχορύπανση, την ανεξέλεγκτη στάθμευση και κυκλοφορία των οχημάτων, την αυθαίρετη κατάληψη οδών και κοινόχρηστων χώρων, την αύξηση της εγκληματικότητας και την απειλητική έξαρση της χρήσης ναρκωτικών ιδιαίτερα μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας, οφείλεται στις δυσκολίες της αστυνόμευσης λόγω της ελλιπούς στελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό της ΔΑ Σερρών.

-Το έλλειμμα στην οργανική δύναμη της διευθύνσεως μας είναι αποτέλεσμα της εσφαλμένης εκτίμησης του αρχηγείου, αλλά και του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού προσλήψεων αστυνομικών μέσων πανελλαδικών εξετάσεων. Λύση ίσως φαντάζει μια πίεση εκ της δημοτικής αρχής αλλά και εκ της περιφέρειας προς το αρχηγείο μας, για ενδυνάμωση της οργανικής μας δύναμης. Η αστυνομία, αντί να ασχοληθεί με τα ζωτικά για τους πολίτες θέματα αστυνόμευσης, αναλώνεται σε έλεγχο νομιμότητας των τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα, ανάγκη άμεσης και στενής συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με την Δημοτική αρχή για την πιο αποτελεσματική επιτήρηση -κυρίως των περιοχών υψηλού κινδύνου- αλλά και στην εφαρμογή του σχεδίου που θα συνδιαμορφώσουν ο Δήμος και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

-Δημιουργία στο δήμο Σερρών ενός Κέντρου Ασφάλειας για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή καταγγελιών και την άμεση διαχείριση προβλημάτων ασφαλείας με Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας και δημιουργία αστικού περιβάλλοντος με επαρκή φωτισμό και καθαριότητα που θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε παραβατικές συμπεριφορές (στρατόπεδα εντός της πόλεως , πλατείες , παιδικές χαρές κ.λ.π) ,αξιοποίηση των κενών και εγκαταλελειμμένων κτιρίων αλλά και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος ώστε να μη βρίσκει έδαφος η παρανομία και η εγκληματικότητα.

-Με το Νόμο 2713/1999 (άρθρο 16) θεσπίστηκαν τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας (ΣΠΕ). Κύρια αποστολή αυτού του νεοεισαχθέντος στην Ελλάδα θεσμού είναι η καταγραφή και η μελέτη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή από τους κοινοτικούς φορείς πρωτοβουλιών, κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας ιδίως εγκληματικότητας. Τα τοπικά ΣΠΕ αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντεγκληματικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται στην ουσία, για όργανα μιας πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ κράτους και Ο.Τ.Α., των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, των κοινωνικών φορέων, αλλά και των ιδίων των πολιτών, που φιλοδοξούν να διασφαλίσουν μέσα από τη συμμετοχικότητα και την ενεργό δράση τη δημόσια ασφάλεια στην καθημερινή ζωή.

Τα τοπικά ΣΠΕ αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για:

1. την καταγραφή και μελέτη της εγκληματικότητας στην πραγματική της διάσταση στο πλαίσιο των Δήμων που αυτά δραστηριοποιούνται και την σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη της εγκληματικότητα ς στην περιοχή τους.

2. την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των πολιτών σε προγράμματα πρόληψης.

3. την πλαισίωση και το συντονισμό πρωτοβουλιών άλλων κοινωνικών φορέων όπως π.χ. θεραπευτικών κοινοτήτων, συλλόγων γονέων, επαγγελματικών ενώσεων, εκκλησίας κ.α. που στοχεύουν στην πρόληψη.

4. τη συνδρομή στο κοινωνικό έργο της αστυνομίας.

5. την πρόταση της δημιουργίας κέντρων βοηθείας, αρωγής και πληροφόρησης για τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς.

6. την ανάπτυξη της κοινοτικής διαμεσολάβησης και την εμπέδωση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

7. την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας.

8. την υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς (περιφέρεια, Νομαρχία, ΥΠΕΧΩΔΕ) για την αναβάθμιση ορισμένων περιοχών, που παρουσιάζουν έντονα ή χρόνια χωροταξικά και κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα παραβατικότητας.

9. τη σύσταση δικτύου στελεχών πρόληψης σε τομείς όπως η οδική συμπεριφορά, η αντικοινωνική συμπεριφορά, η σχολική-εξωσχολική βία, η χρήση ναρκωτικών, η κακοποίηση και η εκμετάλλευση ανηλίκων.

10. την κατάστρωση προγραμμάτων πρόληψης όσον αφορά ειδικές μορφές παραβατικής-εγκληματικής συμπεριφοράς ή με ειδικές κατηγορίες δραστών και την υποστήριξη τους σε κεντρικό (κρατικό) επίπεδο.

Μέσα από τις παραπάνω δράσεις και λειτουργίες των τοπικών ΣΠΕ, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να καταστούν οι φυσικοί χώροι διαχείρισης και πρόληψης της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ασφαλείας του πολίτη στην καθημερινή του ζωή ως βασικό όρο της ποιότητας ζωής. Σκοπός μιας τέτοιας συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσεων πρόληψης σε επίπεδο γειτονιάς και η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της Αστυνομίας. Οι εν λόγω δράσεις έχουν ως σημείο αναφοράς τους την τοπική κοινότητα και βασίζονται στη συστηματική λειτουργία και ανάπτυξη των τοπικών ΣΠΕ, στο νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αρχής, καθώς και στις σύγχρονες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας. Συνεργασία των τοπικών ΣΠΕ με Αρχές και φορείς.

1. Τα τοπικά ΣΠΕ για την εκπλήρωση ,της αποστολής τους συνεργάζονται:

α. Με τα ομοειδή Συμβούλια των άλλων και ιδίως των όμορων δήμων και κοινοτήτων.

β. Με δημόσιες Υπηρεσίες και ιδίως τις τοπικές Αστυνομικές Αρχές και την Αστυνομική Επιτροπή Νόμου, με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας καθώς και με τους Ο.Τ.Α. και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

γ. Με Οργανισμούς όπως ο ΟΚΑΝΑ, με Ινστιτούτα Αντιεγκληματικής Πολιτικής και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

δ. Με επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς και ιδίως συλλόγους γονέων, θεραπευτικές κοινότητες, δικηγορικούς και ιατρικούς συλλόγους, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ε. Με σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα ή ιδρύματα αποκατάστασης και θεραπείας.

στ. Με τα Μ.Μ.Ε.

ζ. Με τους Εθνικούς εκπροσώπους της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρόληψης του εγκλήματος και εφόσον κληθούν από αυτούς, συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις των τελευταίων αναπτύσσοντας τις απόψεις τους.

Η εφαρμογή μιας συμμετοχικής αντιεγκληματικής πολιτικής δεν περιορίζεται στη γραφειοκρατική μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων στον τομέα της πρόληψης από το κράτος στους Ο.Τ.Α. και στις τοπικές κοινωνίες. Δεν συγκαλύπτει κάποια διαδικασία απώθησης ευθυνών της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Αντίθετα συνιστά μια ρεαλιστική πρόταση συνεργασίας κράτους και τοπικών κοινωνιών, επιζητώντας την ενεργητική συμμετοχή των ιδίων των πολιτών.

Τέλος προτείνεται να δημιουργηθεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και δημοτικής αρχής όπου να προβλέπεται: ο ορισμός υπηρεσιακών συνδέσμων μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας με σκοπό την αλληλοενημέρωση και την δρομολόγηση λύσεων σε προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος. Η χαρτογράφηση των προβλημάτων στην περιοχή της Σερρών αλλά και των αιτιών που τα δημιουργούν. Ο κοινός προγραμματισμός στόχων, δράσεων αλλά και διάθεσης πόρων. Η κοινή δράση σε θέματα όπως: Μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αστυνόμευση ευαίσθητων περιοχών, αντιμετώπιση παραεμπορίου γενικά αλλά και ειδικά σε χώρους λαϊκών αγορών, παζαριών και παρόμοιων χώρων, αστυνόμευση σταθμών Κ.Τ.Ε.Λ ή Ο.Σ.Ε ,αντιμετώπιση μικροεγκληματικότητας, επαιτείας κ.λ.π.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •