Φ. Αραμπατζή: «Τί μέλλει γενέσθαι με τις αποζημιώσεις των αμυγδαλοπαραγωγών του Ν. Σερρών;»

Στο πρόβλημα της καρπόπτωσης, που θα πλήξει την απόδοση και παραγωγή των δενδρωδών καλλιεργειών και ειδικότερα της αμυγδαλιάς του Ν. Σερρών, επανέρχεται η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ κ. Φωτεινή Αραμπατζή, με Ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σταύρο Αραχωβίτη.

Όπως επισημαίνει η Σερραία βουλευτής και έχει ήδη προαναφέρει με σχετικές Ερωτήσεις της, οι συγκεκριμένες ζημίες, θα μειώσουν δραματικά τη φετινή παραγωγή στους Δήμους Ηράκλειας, Βισαλτίας και Αμφίπολης οδηγώντας σε οικονομικό αδιέξοδο τους καλλιεργητές. Ζημίες, που αποδίδονται, σύμφωνα και με τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ, που κατέγραψαν το φαινόμενο, στον ισχυρό παγετό αλλά και την ανομβρία, που επικράτησαν, τον χειμώνα και την άνοιξη του 2019 και σε καμία περίπτωση σε λάθος των καλλιεργητών.

Όπως υπογραμμίζει η Τομεάρχης της ΝΔ, η επιστολή του Δήμου Ηράκλειας του Ν. Σερρών, προς τον Υπουργό κ. Αραχωβίτη, αναδεικνύει για μία ακόμα φορά αφενός το σοβαρό πρόβλημα στην καλλιέργεια και καρποφορία των δενδρωδών καλλιεργειών και ειδικά της αμυγδαλιάς στη χώρα μας αφετέρου την απόλυτη ανάγκη εκσυγχρονισμού του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όπως ζητούν και οι αμυγδαλοπαραγωγοί.

Ενώ η ίδια, σε προηγούμενες Ερωτήσεις της, επανειλημμένα έχει προτάξει την ανάγκη επικαιροποίησης του απαρχαιωμένου Κανονισμού του ΕΛΓΑ, τον επαναπροσδιορισμό των ασφαλίσιμων κινδύνων με βάση τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών (πχ. καρπόπτωση, ανθόροια, ακαρπία), τον εξορθολογισμό των ασφαλίστρων με βάση την συχνότητα και την επικινδυνότητα κάθε περιοχής.

Η κ. Αραμπατζή, ζητά ως εκ τούτου από τον Υπουργό, μέτρα για την αποζημίωση των αμυγδαλοπαραγωγών, που βρίσκονται σε απόγνωση και οι οποίοι χωρίς υπαιτιότητά τους θα χάσουν το αναγκαίο εισόδημα για την επιβίωσή τους.

Τέλος, ρωτά για μια ακόμη φορά εάν σκοπεύει να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, μετά από διαβούλευση με τους αγρότες, ώστε να ενταχθούν νέοι κίνδυνοι στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας έτσι ένα μόνιμο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Αναλυτικά, η κατατεθείσα Ερώτηση έχει ως εξής:

Προς
Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Σταύρο Αραχωβίτη
Θέμα: «Τί μέλλει γενέσθαι με τις ζημιές στις δενδρώδεις καλλιέργειες του Ν. Σερρών; Επιτακτική η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ»

Κύριε Υπουργέ,
Οι παραγωγοί δενδρωδών καλλιεργειών και ειδικά αμυγδαλιών, των Δήμων Ηράκλειας, Βισαλτίας και Αμφίπολης, όπως σας έχω προαναφέρει με σχετικές Ερωτήσεις, βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Και αυτό γιατί οι ζημιές στα δέντρα τους, είναι τόσο εκτεταμένες, που είναι αμφίβολο αν θα συγκομίσουν παραγωγή χωρίς βεβαίως υπαιτιότητά τους.
Τα δέντρα, που ήδη βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και ειδικότερα του ισχυρού παγετού αλλά και της ανομβρίας, που επικράτησαν, τον χειμώνα και την άνοιξη του 2019, παρουσιάζουν ήδη έντονα συμπτώματα καρπόπτωσης.

Μάλιστα, στη σχετική επιστολή του Δήμου Ηράκλειας του Ν. Σερρών, που σας απεστάλη με το υπ΄ αριθμ. 4625/17.4.2019 έγγραφο, αναφέρονται στην επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Κεντρικής Μακεδονίας στις πληγείσες περιοχές και στη διαπίστωση σοβαρότατων προβλημάτων στην καλλιέργεια και την καρποφορία των δέντρων, που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα των παραγωγών. Αναδεικνύεται δυστυχώς για μία ακόμα φορά αφενός το σοβαρό πρόβλημα στην καλλιέργεια και καρποφορία των δενδρωδών καλλιεργειών και ειδικά της αμυγδαλιάς στη χώρα μας αφετέρου η ανάγκη εκσυγχρονισμού του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Με δεδομένο ότι:

-Οι αμυγδαλοπαραγωγοί, που ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ, επισημαίνουν ότι, για ζημιές παρόμοιες με τη φετινή, πρέπει να επανεξεταστούν τα ζημιογόνα αίτια του Κανονισμού του ΕΛΓΑ και να προστεθούν νέα ώστε να προβλέπονται αποζημιώσεις

-Σε προηγούμενες ερωτήσεις μου μέσω του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφέρω ενδεικτικά τις με αριθμ. 7100/15-4-2019, 1959/27-9-2018, 525/31-7-2018, 7583/10-7-2018, 7045/7-7-2017, 5200/25-4-2017 ερωτήσεις, επανειλημμένα έχω προτάξει την ανάγκη επικαιροποίησης του απαρχαιωμένου Κανονισμού του ΕΛΓΑ, τον επαναπροσδιορισμό των ασφαλίσιμων κινδύνων με βάση τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών (πχ καρπόπτωση, ανθόροια, ακαρπία), τον εξορθολογισμό των ασφαλίστρων με βάση την συχνότητα και την επικινδυνότητα κάθε περιοχής,

-Σε απάντηση σχετικής ερώτησής μου την 1η/8/2018, αναφέρετε ότι «στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική μελέτη», σκοπεύετε «την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας ένα μόνιμο αίτημα του αγροτικού κόσμου»

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Ποιες οι ενέργειές σας για την αποζημίωση των εν λόγω αμυγδαλοπαραγωγών, που βρίσκονται σε απόγνωση και οι οποίοι χωρίς υπαιτιότητά τους θα απωλέσουν το αναγκαίο εισόδημα για την επιβίωσή τους;
2. Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, μετά από διαβούλευση με τους αγρότες, ώστε να εντάξετε νέους κινδύνους στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας έτσι ένα μόνιμο αίτημα του αγροτικού κόσμου;

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •