Πως θα λειτουργήσουν τα βενζινάδικα στις Σέρρες κατά τη θερινή περίοδο

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Γιάννη Μωυσιάδη το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων Ν. Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-5-2019 έως 30-9-2019, διαμορφώνεται ως εξής:

1. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και αμιγών συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων είναι ελεύθερο.

2. Ορίζεται υποχρεωτική εκ περιτροπής διανυκτέρευση και υποχρεωτική εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες ως εξής:

α) Υποχρεωτική εκ περιτροπής διανυκτέρευση:

Το ωράριο των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από τις 22:30 μ.μ. έως και 6:00 π.μ. της επομένης, με ελάχιστη διάρκεια υποχρεωτικής λειτουργίας τις δύο ώρες (από 22:30 έως 00:30). Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 10% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Σερρών και περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες, που θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών).

β) Υποχρεωτική εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες:

Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά κατά τις Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, ορίζεται από τις 6:00 π.μ. έως και 22:30 μ.μ. Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 25% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Σερρών και περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες, που θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr- Περιφερειακή Ενότητα Σερρών).

Σημειώνεται ότι στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά καλύπτονται οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού κατά τη νυχτερινή λειτουργία από τρία πρατήρια στα οποία είναι εγκατεστημένοι αυτόματοι πωλητές καυσίμων και προσδιορίζονται στον σχετικό πίνακα. Το ίδιο ισχύει και για το Δήμο Βισαλτίας, στον οποίο οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού κατά τη νυχτερινή λειτουργία καλύπτονται από δύο πρατήρια στα οποία είναι εγκατεστημένοι αυτόματοι πωλητές καυσίμων και επίσης προσδιορίζονται στον σχετικό πίνακα.

Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών εκ περιτροπής διανυκτερεύσεων και της υποχρεωτικής εκ περιτροπής ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, που καθορίζεται με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

Σε περίπτωση μη τήρησης του καθοριζόμενου προγράμματος επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 παρ. 4 του Ν.4062/2012.

Η σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ,όπου υπάρχουν αναλυτικά όλοι οι πίνακες, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών), καθώς επίσης και στο πρόγραμμα Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •