Το νέο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών

Σε συνέχεια των επιστολών παραίτησης των εκτελεστικών οργάνων της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. από τα αξιώματα τους προκειμένου να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. προέβησαν την Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 σε αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων εκτελεστικών οργάνων της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. από 30/4/2019 έχει την εξής σύνθεση:

 Ιωάννης Χατζηηλιάδης του Σωκράτη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 Φώτιος Δομουχτσίδης του Στρατή, μέλος

 Δημήτριος Καριπίδης του Αναστασίου, μέλος

 Αθανάσιος Μασλαρινός του Δημητρίου, μέλος

 Χαρίλαος Μαυρίδης του Σταύρου, μέλος

 Δημήτριος Νότας του Περικλή, μέλος

 Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Θεοδώρου, μέλος

 Ελευθέριος Στοΐλας του Κωνσταντίνου, μέλος

 Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου του Νικολάου, μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 09.09.2020.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •