Οι προτάσεις της Ένωσης Στρατιωτικών Σερρών για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας και Επαγγελματίες Οπλίτες

Η Ένωση Στρατιωτικών Σερρών εμπεριέχοντας στη σύνθεση του εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προελεύσεως ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. και διαβλέπoντας τη νομοθετική παθογένεια που απόληγε στην αυτεπάγγελτη και συνάμα πρόωρη αποστρατεία των ανωτέρω κατηγοριών υπέβαλλε τεκμηριωμένη πρόταση προκειμένου τα παραπάνω στελέχη να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με προσπέλαση των ηλικιακών ορίων και κατόπιν’ επιθυμία τους.

Δεδομένων των νομικών περιορισμών αλλά και των εργασιακών απαιτήσεων με τους άρρηκτα αλληλοσυσχετιζόμενους παράγοντες των υφιστάμενων καθηκόντων και των διοικητικών βαθμών, η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Σερρών προέβηκε σε πλήρη πρόταση η οποία αφομοιώθηκε από το νομοθέτη προκειμένου να επιλύσει το αναδυόμενο πρόβλημα.

Συγκεκριμένα η πρόταση της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Σερρών με το υπ’ αριθμ 75/17 Οκτ 2018 έγγραφο αποσκοπούσε «Στην άμεση νομοθετική παρέμβαση επίλυσηςτων ηλικιακών ορίων σύνδεσης των διοικητικών βαθμών των κατηγοριών ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ., ώστε εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 40 ετών ή το 58Οηλικιακό έτος τους να τίθενται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), μέχρι την κατά περίπτωση συμπλήρωσή τους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων και εφόσον το επιθυμούν».

Περαιτέρω ο πρόσφατος ψηφισθέντας Ν.4609/03-05-2019 (ΦΕΚ Α΄ 67)αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο 5 ότι οι «Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α ́ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 (Α ́160), τίθενται, εφόσον το επιθυμούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) μέχρι την συμπλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείουκατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου».

Το Σωματείο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους φορείς οι οποίοι αφουγκράστηκαν τις ανησυχίες των συναδέρφων-τακτικών μελών, δια της θεσμικής συλλογικής έκφρασης και τη νομοθετική εξουσία στην υιοθέτηση της εμπεριστατωμένης πρότασής μας οι οποία έτυχε και ευρείας μετάδοσης από το ειδησεογραφικό στρατιωτικό blogkranosgr (https://kranosgr.blogspot.com/2018/10/blog-post_641.html).

Σε κάθε περίπτωση, η μη ένταξη της κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ. σε διάταξη που να επιλύει τα όρια ηλικίας των εν λόγω στελεχών των Ε.Δ. θα τύχει πρόσθετης επιμονής, δια τεκμηριωμένων επιχειρημάτων της Ένωσης.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •