Καθορίστηκε η συνδεδεμένη ρυζιού- Ποια είναι η τιμή ανά εκτάριο

Σύμφωνα με την Απόφαση με Αρ. Πρωτοκόλλου 897/118218 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2018, καθορίστηκε στα 300,70 ευρώ/εκτάριο.

Κοινοποίηση