Τα δρομολόγια για του Αγίου Πνεύματος του ΚΤΕΛ Σερρών για την Τούζλα

Από το ΚΤΕΛ νομού Σερρών ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 14 Ιουνίου, θα εκτελούνται από Σέρρες για παραλία Οφρυνίου (Τούζλα) και αντίστροφα, τα παρακάτω δρομολόγια:

Παρασκευή

Μετάβαση 16:00: Σέρρες- Νέα Ζίχνη- Δήμητρα- Παλαιοκώμη- Παραλία Οφρυνίου (Τούζλα)- Τσαφ Τσουφ- Κάμπινγκ «Αλεξάνδρα»- «Εν Πλω».

Επιστροφή 17:35: «Εν Πλω»- Κάμπινγκ «Αλεξάνδρα»- Τσαφ Τσουφ- Παραλία Οφρυνίου (Τούζλα)- Παλαιοκώμη- Δήμητρα- Νέα Ζίχνη- Σέρρες.

Σάββατο & Κυριακή

Μετάβαση 10:00 & 16:00: Σέρρες- Νέα Ζίχνη- Παλαιοκώμη- Παραλία Οφρυνίου (Τούζλα)- Τσαφ Τσουφ- Κάμπινγκ «Αλεξάνδρα»- «Εν Πλω».

Επιστροφή 11:35 & 17:35: «Εν Πλω»- Κάμπινγκ «Αλεξάνδρα»- Τσαφ Τσουφ- Παραλία Οφρυνίου (Τούζλα)- Παλαιοκώμη- Νέα Ζίχνη- Σέρρες.

Δευτέρα Αγίου Πνεύματος

Μετάβαση 10:00 (express) & 10:00, 16:00: Σέρρες- Νέα Ζίχνη- Παλαιοκώμη- Παραλία Οφρυνίου (Τούζλα)- Τσαφ Τσουφ- Κάμπινγκ «Αλεξάνδρα»- «Εν Πλω».

Επιστροφή 11:35, 17:35, 20:30: «Εν Πλω»- Κάμπινγκ «Αλεξάνδρα»- Τσαφ Τσουφ- Παραλία Οφρυνίου (Τούζλα)- Παλαιοκώμη- Νέα Ζίχνη- 2 Σέρρες.

Κοινοποίηση