Υποχρεωτικά κλειστά τα καταστήματα του Αγίου Πνεύματος

Υποχρεωτικά κλειστά θα είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/19777/10-05-2002 απόφαση, η οποία δεν έχει ανακληθεί.

Οι εμπορικοί σύλλογοι καλούν όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, να εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της αργίας του Αγίου Πνεύματος.

Κοινοποίηση