Οι κενές θέσεις φαρμακείων σε χωριά του νομού Σερρών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνει πως οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών , που προέκυψαν μέχρι τις 31-5-2019, είναι οι εξής :

ΑΜΦΙΠΟΛΗ
Αμφίπολη 1
Ηλιοκώμη 1
Συμβολή 1
Αγγίστα 1
Δόμιρος 1
Μικρό Σούλι 1

ΒΙΣΑΛΤΙΑ
Ζερβοχώρι 1
Λευκότοπος 1
Πατρίκι 1
Χουμνικό 1
Λυγαριά 1
Άγιος Δημήτριος 1
Αηδονοχώρι 1
Καστανοχώρι 1
Αχινός 1

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ
Μεσοκώμη 1
Μέταλλα 1

ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Καλόκαστρο 1
Τριάδα 1

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
Αγιοχώρι 1
Μανδήλι 1
Σκοπιά 1
Σταθμός Αγγίστας 1
Άγιος Χριστόφορος 1
Αγριανή 1
Αναστασιά 1
Δήμητρα 1
Μεσορράχη 1
Μύρκινος 1
Μυρρίνη 1
Νέα Πέτρα 1
Σφελινός 1

ΣΕΡΡΕΣ
Ελαιώνας 1
Μονοκκλησιά 1
Χριστός 1
Αδελφικό 1
Βαμβακούσσα 1
Κουβούκλιο 1
Κωνσταντινάτο 1
Άνω Βροντού 1

ΣΙΝΤΙΚΗ
Ανατολή 1
Μακρινίτσα 1
Πλατανάκια 1
Γόνιμο 1
Μανδράκι 1
Καπνόφυτο 1
Άγκιστρο 1

– Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας [email protected] το διάστημα 1 έως 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

– Ο/Η αιτών/ούσα φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

– Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις διαδικασίες για την χορήγηση άδειών ίδρυσης φαρμακείων, καθώς και για τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για συγκεκριμένη θέση, ισχύουν διατάξεις του ν.1963/1991, οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4509/2017(ΦΕΚ201/Τ..Α/22-12-2017)΄΄, του ΠΔ 64/2018 (ΦΕΚ 124 /Τ.Α/11-7-2018) και ο ν.4558/2018(ΦΕΚ 140/ΤΑ/1-8-2018).

– Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά τις 15:00μ.μ., θα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες φαρμακοποιοί μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας κ. Θεοδωρίδη Ιωάννη (τηλ: 23213 50329 ) ή στην προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Τανταλάκη Ευαγγελία (τηλ.23213 50475).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •