«Πράσινο φως» για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εμ. Παππά- Εγκρίθηκαν 720.000€

Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχοντας υπόψη την σχετική πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού κ. Γεώργιου Βασιλειάδη, δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υφυπουργού κ. Στάθη Γιαννακίδη, με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 του έργου «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Τ.Κ. Εμμανουήλ Παππά και της Δ.Κ. Νέου Σουλίου» προϋπολογισμού 727.000€.

Κοινοποίηση