Διανομή ξηρών προϊόντων από το Δήμο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στο πλαίσιο του προγράμματος διανομής τροφίμων για τους δικαιούχους ΚΕΑ οι οποίοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα από το Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), θα πραγματοποιήσει διανομή ξηρών προϊόντων στις 24 και 25 Ιουνίου 2019, στην αποθήκη του κ. Ευσταθίου Ταυλαρίδη στο 3ο χλμ. Σερρών – Νιγρίτας από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:00μ.μ.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει 5 κιλά από τα παρακάτω νωπά προϊόντα:
Κρέας χοιρινό : Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg
Κρέας βόειο: Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg
Τυρί φέτα: Τεμάχια 1 Βάρος 0,5 kg
Τυρί ημίσκληρο:Τεμάχια 1 Βάρος 0,5 kg
Μπανάνες: Τεμάχια 2 Βάρος 2,0 kg
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενων: 5 κιλά.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο ΑΜΚΑ, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους στην περίπτωση που τα προϊόντα παραληφθούν αυτοπροσώπως.

Εάν η παραλαβή γίνει από τρίτο άτομο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων (κυρίως για τις πολυμελείς οικογένειες), απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2321350564.

Κοινοποίηση