Το μοναδικό θέαμα των πελεκάνων στις κατασκευασμένες θέσεις φωλεοποίησης Κερκίνης

Ακόμη μια καλή χρονιά αναπαραγωγής για τους πελεκάνους στην λίμνη Κερκίνη στις κατασκευασμένες θέσεις φωλεοποίησης κοντά στο παραποτάμιο δάσος.

Η πλωτή εξέδρα, η ξύλινη εξέδρα και το μεγάλο τεχνητό νησί, έχουν ήδη «υποδεχθεί» τους πελεκάνους, όπως ενημερώνει ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.

Κοινοποίηση