Το ψηφοδέλτιο της «Ελληνικής Λύσης» στο νομό Σερρών

Ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο της «Ελληνικής Λύσης» και για το νομό Σερρών, το οποίο έχει ως εξής:

Βερβέρη Ζωγραφιά

Δημητρακόπουλος Παναγιώτης

Ιατροπούλου Μαρία

Μπαδέκας Ευάγγελος

Μπούμπας Κωνσταντίνος

Μπριλάκη Σοφία

Παπαδοπούλου Ελένη

Στρείδου Πασχαλία

Κοινοποίηση