Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ρύθμισε το θέμα της τιμολόγησης για καταγραφή πέραν του 4μήνου

Με απόφαση που έλαβε την 26/06/2019 το Δ.Σ. της Επιχείρησης, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ., σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν γίνει καταγραφή των υδρομέτρων μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο (4μηνο), θα προχωρά στην έκδοση πρόσθετου λογαριασμού για το επιπλέον χρονικό διάστημα, στον οποίο η κλίμακα θα ξεκινά εκ νέου από την αρχή και θα περιέχει μόνο τιμολόγηση ύδρευσης, ειδικό τέλος 80%, τέλος αποχέτευσης (όπου υπάρχει) και περιβαλλοντικό τέλος, καθώς και ΦΠΑ, όπως αυτά επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία.

Για το εκκαθαριστικό του τετραμήνου που έληξε όπου υπήρξε υπέρβαση του χρονικού ορίου στην καταγραφή του υδρόμετρου, το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ θα επαναϋπολογίσει το λογαριασμό και θα προβεί σε έκδοση πιστωτικού όπου απαιτείται.

Με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. λοιπόν, ρυθμίζεται οριστικά το όποιο πρόβλημα ενδεχομένως υπάρξει στο μέλλον με υπέρβαση ή επιμήκυνση περιόδων καταγραφής των υδρομέτρων λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •