Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρόσληψη παιδιάτρου στο Κ.Α.Κ.ΠΟ. του Δήμου Εμ. Παππά

Το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ανακοινώνει ότι δέχεται την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση εργασίας σε παιδίατρο.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι από 27-06-2019 μέχρι 05-07-2019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00΄ μέχρι 15.00΄ στα γραφεία της υπηρεσίας στο Δημαρχείο στο Χρυσό.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •