Ο δήμος Ν. Ζίχνης προσλαμβάνει οδηγό απορριμματοφόρου

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ∆Ε 29 – Οδηγών Απορριµµατοφόρου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών για την κάλυψη εκτάκτων εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Νέας Ζίχνης Σερρών και ειδικότερα στην ∆ιοικητική υπηρεσία (αρµόδιος κ. Αλεξανδρίδης Ξενοφών).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •