Αυθαίρετες κατασκευές κεντρικών αγωγών προκαλούν καθίζηση στο δρόμο της Αγ. Ελένης- Ποιος ο ρόλος του Δήμου Σερρών;

Σοβαρές είναι οι παράμετροι του θέματος που ανέδειξε το Infonews24, στις αρχές του μήνα, σχετικά με την κατάσταση του δρόμου, στην είσοδο της τοπικής κοινότητας Αγίας Ελένης, του Δήμου Σερρών.

Το πρόσφατο ρεπορτάζ του Infonews24 για την καθίζηση του δρόμου τους τελευταίους μήνες, προκάλεσε την άμεση απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Γιάννη Μωυσιάδη, ο οποίος σε απάντησή του στον ιστότοπό μας, τόνισε μεταξύ άλλων πως το πρόβλημα οφείλεται στην αυθαίρετη κατασκευή δύο κεντρικών αγωγών απαγωγής ομβρίων υδάτων του οικισμού Αγίας Ελένης από την δημοτική ή τοπική αρχή, οι οποίοι εκβάλουν αριστερά και δεξιά του τεχνικού και που κατά την κατασκευή τους καταστράφηκαν τα τοιχία αντιστήριξης των τεχνικών εισόδου και εξόδου του τεχνικού και τα δάπεδα προστασίας αυτού μαζί με τους χαλινούς αγκύρωσης και προστασίας της θεμελίωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μωυσιάδη, η αυθαίρετη αυτή ενέργεια, η οποία έγινε σε άγνωστο χρόνο, έχει ως αποτέλεσμα την διάβρωση και υποσκαφή της θεμελίωσης του τεχνικού από τα διερχόμενα ύδατα και ο πλακοσκεπής οχετός να καθιζάνει διαφορικά και να επακολουθεί έντονη ρηγμάτωση του οδοστρώματος.

Το χρονικό του προβλήματος και οι εργασίες αποκατάστασης

Στις 28-6-2019 μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο επίμαχο σημείο, διαπιστώθηκε ότι δημιουργήθηκε μία μεγάλη ρηγμάτωση και κούφωση κατά μήκος του άξονα της οδού περί της διπλής διαχωριστικής γραμμής του δρόμου και το οδόστρωμα καθιζάνει διαφορικά.

Στο συγκεκριμένο σημείο υφίσταται τεχνικό (πλακοσκεπής οχετός) το οποίο κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1970 και επεκτάθηκε αμφίπλευρα κατά την δεκαετία του 1980 και έως το 2018 δεν παρουσίαζε προβλήματα.

Η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων έχει προβεί σε τρεις επεμβάσεις αποκατάστασης των βλαβών επί του οδοστρώματος της οδού από τον Οκτώβριο του 2018, οι οποίες όμως δεν έλυσαν το πρόβλημα καθώς τα αίτια παραμένουν.

Λόγω της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου τα ύδατα που διέρχονται από την συγκεκριμένη τάφρο είναι αρκετά, λόγω σχετικών παρεμβάσεων του ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ και καθιστούν απαγορευτική οποιαδήποτε επέμβαση.

Έχει σημανθεί κατάλληλα το σημείο της οδού με περιορισμό του ενός ρεύματος κυκλοφορίας και μόλις μειωθεί η στάθμη των υδάτων, περί τον μήνα Οκτώβριο, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες διαχείρισης των υδάτων (ΔΕΥΑΣ, ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ) θα προβούμε σε επέμβαση αντιμετώπισης του κυρίως προβλήματος, δηλαδή την αποκατάσταση της ευστάθειας του τεχνικού για την οποία θα απαιτηθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας της οδού για χρονικό διάστημα τριών μηνών περίπου.

33 Shares