Ολοκληρώνεται η ψηφιακή υπογραφή για τους υπαλλήλους του Δήμου Σιντικής

Ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής για το πλείστο των πιστοποιημένων υπαλλήλων του Δήμου Σιντικής.

Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, αντικαθιστώντας την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα.

Ακόμη έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή και με μεγαλύτερη μάλιστα ασφάλεια!

Όπως δήλωσε ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Σιντικής, κος Φώτιος Δομουχτσίδης, μετά την έκδοση ψηφιακών υπογραφών για τους πιστοποιημένους υπαλλήλους του Δήμου:

«Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η πλήρης ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και μεταξύ πολιτών και Δήμου, αποτελεί:

Α. Προεκλογική μας δέσμευση.

Β. Το επόμενο βήμα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τοποθετώντας τον Δήμο Σιντικής στους πιο σύγχρονους φορείς του Δημοσίου, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά του, επιταχύνοντας τις διαδικασίες, πάντοτε προς όφελος των Δημοτών μας.

Γ. Τη βάση διαλειτουργικότητας με τους άλλους φορείς του Δημοσίου που θα ακολουθήσουν, όπως υπόσχεται και η παρούσα κυβέρνηση.

Βήμα βήμα, σταθερά προχωράμε μπροστά , αθόρυβα, πάντοτε με πρόγραμμα και σχέδιο».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •