Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ηράκλειας


Ανακοινώνεται επίσημα ότι τα ονόματα των αιρετών που θα στελεχώσουν τις θέσεις των Αντιδημάρχων του Δήμου Ηράκλειας είναι τα παρακάτω:

• κ. Δημήτριος Χαβαλές: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών.

• κ. Αθανάσιος Σταυρακάρας: Αντιδήμαρχος Έργων, Υποδομών και Ανάπτυξης.

• κ. Χρήστος Τσομπανίδης: Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

• κ. Ελευθέριος Στοϊλας: 1) κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σκοτούσσας και 2) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

• κ. Ανέστης Λαζαρίδης: 1) κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στρυμονικού και 2) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •