Ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή από το Δ.Σ. Σερρών


Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών στην συνεδρίαση της 18-9-2019 και με την 662 / 2019 απόφαση του αποφάσισε ομόφωνα την «Έκδοση ψηφίσματος για την κλιματική αλλαγή ενόψει της Γ.Σ. του ΟΗΕ στις 22-26/9/2019».

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, ενώνει την φωνή του µε τα εκατομμύρια των ανθρώπων σε Ελλάδα, Ευρώπη και όλο τον κόσμο, εκφράζοντας την βαθειά ανησυχία του και υποστηρίζοντας την διεθνή προώθηση δράσεων και μέτρων για την κλιματική αλλαγή, καθώς και την επιτάχυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες».

11 Shares