Ο Γιάννης Χατζόπουλος Αντιπρόεδρος στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

Ο Σερραίος Ιωάννης Χατζόπουλος ορίστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως νέος Αντιπρόεδρος στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε

O κύριος Χατζόπουλος είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και άριστος τεχνοκράτης με πολύ μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα , με διάθεση για προσφορά στην κοινωνία και έντονο κοινωνικό εθελοντισμό, ανήσυχος, πολυπράγμων, δραστήριος και δημιουργικός που συνεχώς θέλει να εμπλουτίζει τις εμπειρίες του και να διευρύνει τις δυνατότητες του ο Σερραίος νέος Αντιπρόεδρος στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ.

Μετά από θετική αξιολόγηση εξειδικευμένης παγκόσμιας συμβουλευτικής εταιρίας Executive Search που συγκαταλέγεται μάλιστα στις 10 κορυφαίες διεθνείς εταιρίες με βάση το μέγεθος και τη φήμη, εγκρίθηκε και από το την Γ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ η νέα διοίκηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Ο κ. Χατζόπουλος είναι Αντιπρόεδρος στην Ν.Ε. Σερρών του Τ.Ε.Ε. και εκλεγμένο μέλος τόσο της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας , σκοπού του οποίου είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης , όσος και μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο ίδιος είναι μέλος της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας , Δημόσιας Διοίκησης – Δημοσίου Τομέα που όρισε το ΤΕΕ/ΤΚΜ και έχει διατελέσει μέλος τόσο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ της ΠΕ Σερρών όσο και του Β΄ Πειθαρχικού ΟΤΑ στην Π.Κ.Μ. ενώ είναι εκλεγμένο μέλος και της Αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.

Ο Γιάννης Χατζόπουλος αρχικά εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού στελεχώνοντας την ατομική του επιχείρηση στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Διευθυντικό στέλεχος στην «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε.» ύστερα από διεθνή προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και ενώ μετέπειτα ως υπάλληλος ΟΤΑ ήταν υπεύθυνος για τον Προγραμματισμό, την Μελέτη, την Επίβλεψη και Διοίκηση Κατασκευή Δημοσίων Έργων, διατρέχοντας όλη τη δημοσιοϋπαλληλική κλίμακα και καταλαμβάνοντας την ανώτερη θέση της ιεραρχίας.

«Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αποτελεί ένα δυναμικό οργανισμό, που διαθέτει μία αποδοτική οργανωτική δομή, προηγμένη τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, μεγάλη εμπειρία, όσον αφορά στη συνεργασία με ξένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς σε ρόλο εμπειρογνωμόνων, καθώς και στελέχη εξειδικευμένα στη διαχείριση μεγάλων έργων.

Τα πλεονεκτήματα αυτά την καθιστούν έναν οργανισμό απολύτως ικανό να αναλάβει τη διαχείριση έργου και κατασκευής σε άλλα έργα υποδομών που υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αξίζει να τονίσουμε ότι στην Εταιρεία έχουν ανατεθεί, από διάφορους φορείς και άλλα έργα, λόγω της τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που έχει αποκτήσει καθώς με βάση την τρέχουσα νομοθεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ο.κ. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με την Εγνατία Οδό Α.Ε. Στα δύσκολα λοιπόν και στην πρώτη γραμμή για μια ακόμα φορά» ανέφερε με γραπτή δήλωσή του ο κύριος Χατζόπουλος

22 Shares