11 τα κρούσματα του ιού του δυτικού Νείλου στο νομό Σερρών


Από την αρχή της περιόδου 2019, μέχρι τις 03/10/2019 (13.00), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί διακόσια δεκαεπτά (217) κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εκατόν τριάντα πέντε (135) παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και τα ογδόντα δύο (82) είχαν ήπιες εκδηλώσεις (εμπύρετο νόσημα)/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Έχουν καταγραφεί είκοσι εννιά (29) θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 60 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων=83 έτη).

Για έναν ασθενή (με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ) δεν κατέστη δυνατός ο καθορισμός του πιθανού χρόνου και τόπου έκθεσης, λόγω σύνθετου ιατρικού ιστορικού (και γι’ αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό των φετινών περιστατικών).

Στο νομό Σερρών σημειώθηκαν συνολικά 11 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Συγκεκριμένα, 7 στο Δήμο Ηράκλειας, 3 στο Δήμο Σερρών και 1 στο Δήμο Σιντικής.

27 Shares