Το 2ο AgriBusiness Forum στις Σέρρες

Το 2ο ετήσιο διεθνές συνέδριο AgriBusiness Forum με θέμα “Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή” θα διεξαχθεί στις Σέρρες από τις 31/10 έως τις 2/11/2019 και επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ψηφιακή εποχή.

Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών συμμετέχουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, Κωνσταντίνος Σκρέκας Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης και ο Πρέσβης Μιχαήλ Χριστίδης Secretary General, Organization of the Black Sea Economic Cooperation.

Με 8 συνεδρίες αιχμής, 60 διακεκριμένους ομιλητές της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας, 200 συνέδρους από καινοτόμες & νεοφυείς επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες, πανεπιστήμια και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα, και 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, το AgriBusiness Forum αποτελεί το απόλυτο γεγονός για την αγροτεχνολογία στην Ελλάδα.