Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλιστράτης


Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Άγιος Αθανάσιος» Αλιστράτης μετά τη πρώτη συνεδρίαση και αποτελείται από:

1. Πρόεδρος Παπαδόπουλος Βασίλειος
2. Αντιπρόεδρος Α’ Ασλανίδου Μαρία
3. Αντιπρόεδρος Β’ Φουδούλης Δημήτριος
4. Ταμίας Τρύφων Στέλλα
5. Γραμματέας Ζήση Χρυσάνθη
6. Τάνου Άννα Μέλος
7. Τσιονάνη Μαρία Μέλος
8. Ελευθεριάδου Βασιλική Μέλος
9. Ζαϊκος Κωνσταντίνος Μέλος
Επίτιμο Μέλος Μαρινίδου Ατλάζω.

Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Φρειδερίκου Ευαγγελία
2.Γεωργιαδου Σεβαστιανή
3. Τοπαλίδου Αναστασία

«Ευχαριστούμε πολύ όλους που στηρίζουν τον Σύλλογο εδώ και πολλά χρόνια,» είναι το πρώτο μήνυμα του επανεκλεγέντα Προέδρου Β. Παπαδόπουλου.

52 Shares