Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ. Νέας Ζίχνης


Συνεδριάζει την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, στη 1:30 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ζίχνης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι τα εξής:

1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

3. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2020.

4. Έγκριση χορήγησης άδειας πωλητή παραγωγού λαϊκών αγορών στον Ψαρέλη Μιχαήλ, κάτοικος Δραβήσκου, για πώληση γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.

5. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 91/2019 προγενέστερης απόφασης σχετικά με την ανταλλαγή ιδιόκτητων αγροτεμαχίων της Γραμματίδου Μαρίας με κοινόχρηστα δημοτικά.

6. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εμβαδού τριών (3) στρεμμάτων στην κοινότητα Δραβήσκου.

7. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Ζίχνης και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για την Πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» σε ότι αφορά τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

8. Έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ από τον Δήμο και ένταξη των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Δήμο.

9. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υπουργείο Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) για τη σύνταξη μελετών ωρίμανσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Νέας Ζίχνης».

10. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εξωτερικό υδραγωγείο Τ.Κ. Μαυρολόφου», αναδόχου Κουκνάκου Παναγιώτη.

14 Shares