ΕΒΕΣ: Σεμινάριο Μεταφοράς Γνώσεων & Τεχνολογιας για την Κυκλική Οικονομία

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο Μεταφορας Γνώσεων & Τεχνολογιας για την Κυκλική Οικονομία που διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου «EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY – EMBRACE».

Τονίστηκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να εξασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών πόρων, η σταθερότητα και η διάρκεια, είναι να ακολουθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που θα περιορίζει τα απόβλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους που πρέπει να αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.
Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι μια τεράστια ευκαιρία για να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε βιώσιμη βάση.

Παρουσιάστηκε το έργο «EMBRACE» που αναγνωρίζει την αξία της κυκλικής οικονομίας αλλά και το γεγογος ότι οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα εκτός των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν και το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που προκύπτει από τις δραστηριότητες της και θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων ένα σύνολο εργαλείων και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.

4 Shares