Προσλήψεις στον Δήμο Σιντικής-Δείτε τις ειδικότητες

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο υπαλλήλων  ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα με σήμανση 02-12-2019 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ6 πατήστε εδώ

     Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 10/12/2019 και λήγει 19/12/2019.

Επίσης, το Ν.Π.Δ.Δ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας,  ΠΕ Παιδιάτρου, κι ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». (Περίοδος 2019-2020).

Για το άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου δείτε τα παρακάτω: 1. entypo_sme_4, 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1_2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ, 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΣΜΕ Για το άτομο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου δείτε τα παρακάτω: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2019, 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019, 3. entypo_aitisis_soh_6_6

18 Shares