35 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας για τη μεταφορά των μαθητών

Το ποσό των 5.619.257,72 ευρώ θα λάβει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2019-2020. Από το παραπάνω ποσό η Π.Ε. Σερρών λαμβάνει 664.976.63 ευρώ.

Συνολικά, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου θα αποδοθούν 35.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών με Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 11η Δεκεμβρίου.

Tο Υπουργείο έλαβε υπόψη τα στοιχεία που του έστειλαν οι Περιφέρειες και αφορούν στο πραγματικό κόστος συμβάσεων σχολικού έτους 2018-2019 για τη μεταφορά μαθητών. Επιπλέον, ορίζεται ότι τυχόν αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενων ετών, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών του τρέχοντος έτους.

 

7 Shares